LOGORYTMIKA

„Logorytmika” to metoda wspomagania rozwoju mowy u dzieci w terapii i
profilaktyce logopedycznej poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe i słowne z
zastosowaniem elementów muzyki, w tym rytmu jako czynnika porządkującego”
A mówiąc prościej…
LOGORYTMIKA to zajęcia w dużej mierze muzyczno-ruchowe, które służą
rozwojowi mowy u małych dzieci. Aktywności, które są wykorzystywane podczas
spotkań to śpiew, taniec, zabawy rytmiczne, naśladowanie, gra na instrumentach,
zabawy oddechowe i wiele innych, a co najważniejsze: zajęcia mają charakter
zabawy więc Mali uczestnicy spędzają czas w najbardziej adekwatny dla nich
sposób.
Wiek uczestników: 2-5 lat

cena 120 zł/ mc

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy