Dożynki 2018

Dożynki Gminne – Skrzeszowice 2018
Koniec lata to już od wieków, dla rolników czas radości, święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za szczęśliwe ukończenie żniw i prac polowych. Dlatego też w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. w Skrzeszowicach zorganizowane zostały Gminne Dożynki, będące podsumowaniem tegorocznych zbiorów i podziękowaniem Rolnikom za Ich ciężką pracę. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła uroczysta koncelebrowana, dziękczynna Msza święta, która odprawiona została wspólnie przez proboszcza parafii w Biórkowie Wielkim księdza Wawrzyńca Guta, księdza Bogusława Zająca – proboszcza parafii w Prusach, księdza Andrzeja Orlikowskiego – proboszcza parafii w Goszczy, księdza Tadeusza Majcher – proboszcza parafii w Luborzycy oraz diakona Pawła Latosa. Okolicznościowa homilię wygłosił główny celebrans nabożeństwa ksiądz Warzyniec Gut. Oprawę muzyczną tej wyjątkowej Mszy świętej zapewnili wspólnie muzycy z orkiestr dętych OSP Skrzeszowice i OSP Goszcza. Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło powitanie Gospodarza Dożynek pana Marka Jamborskiego, Gospodyni Dożynek pani Łucji Nagacz oraz zaproszonych Gości wśród których byli m.in. poseł na Sejm RP pan Józef Lasota, Radni Powiatu Krakowskiego panowie Włodzimierz Okrajek i Krzysztof Malik, Komendant Gminny OSP pan Andrzej Szwajca, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych. W dalszej części uroczystości dożynkowych, na scenie w Skrzeszowicach, koncertowała kapela ludowa „Gokowiacy”, która zaprezentowała publiczności wiązankę melodii ludowych. Po jej występie nastąpiła prezentacja jedenastu Grup Wieńcowych utworzonych przez Stowarzyszenie „Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowa, KGW Czulice, KGW Łososkowice, KGW Skrzeszowice, KGW Prusy, KGW Kocmyrzów, KGW Maciejowice, KGW Baranówka, KGW Dojazdów i KGW Pietrzejowice, biorących udział w tegorocznych Dożynkach Gminnych oraz towarzyszącym im Konkursie Wieńca Dożynkowego. Wieńce te oceniała komisja konkursowa, w skład której weszli: Włodzimierz Okrajek – Przewodniczący, etnograf, pani Inka Bogucka oraz pan Władysław Zięciak.
Tymczasem na scenie w Skrzeszowicach kontynuowane były tradycyjne obrzędy dożynkowe. Rozpoczęło je przekazanie przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzeszowic, Gospodarzom Dożynek panu Markowi Jamborskiemu i pani Łucji Nagacz tradycyjnego bochna chleba. Po tej symbolicznej uroczystości, głos zabrał Gospodarz Dożynek, Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu serdeczne i gorąco podziękował wszystkim Rolnikom z terenu naszej gminy za Ich codzienną trudną, pełną poświęcenia pracę, której efekty są jakże ważnym elementem kształtującym rozwój i przyszłość naszej „Małej Ojczyzny” – gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Następnie Gospodarze Dożynek, zgodnie z wielowiekowa tradycja, podzielili specjalnie upieczony na tę okazję
bochen chleba, którym potem wspólnie częstowali uczestników dożynkowych uroczystości w Skrzeszowicach. Następnie KGW z Baranówki przekazało Gospodarzowi Dożynek, Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu wykonany przez siebie wieniec. Z kolei KGW Skrzeszowice wręczyło panu Posłowi Józefowi Lasocie specjalny dożynkowy bochen chleba. Po zakończeniu tej symbolicznej części naszych Gminnych Dożynek przyszedł czas na występ taneczny znanego i podziwianego nie tylko w naszej gminie zespołu folklorystycznego, działającego przy Centrum Kultury i Promocji, pod kierownictwem pana Kazimierza Cygana. Ledwie przebrzmiały oklaski dla występujących artystów, kiedy na na scenie pojawili się członkowie konkursowego jury : pan Włodzimierz Okrajek, pani Inka Bogucka, i pan Władysław Zięciak, którzy ogłosili wyniki Konkursu Wieńca Dożynkowego, w którym oceniane było 11 wieńców. Zgodnie z decyzją jurorów na szczególne wyróżnienie i dodatkową nagrodę zasłużył wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czulic, w którym zadaniem pani Inki Boguckiej: „zachowane zostały wszelkie tradycyjne elementy etnograficzne, charakteryzujące klasyczny wieniec dożynkowy”. Wyróżniony wieniec z Czulic, będzie reprezentował gminę Kocmyrzów-Luborzyca na zbliżających się Dożynkach Powiatu Krakowskiego. Konkursowe jury, doceniając zaangażowanie, pracę i troskę o zachowanie tradycji postanowiło uhonorować specjalnymi nagrodami wszystkie biorące udział w Konkursie Koła Gospodyń Wiejskich. W dalszej części Dożynek na scenie wystąpiły z tradycyjnymi dla tego święta przyśpiewkami panie z KGW Skrzeszowice, KGW Wilków, nowo powstałej Grupy Śpiewaczej działającej przy Gminnym Kole Emerytów i Rencistów, KGW Czulice oraz zespół wokalny „Serenada”, działający przy Centrum Kultury i Promocji pod kierownictwem pani Heleny Chochołek, Estera Wierzbińska – wokalistka doskonaląca swój warsztat muzyczny w naszym Centrum, która wykonała utwór „Czerwone korale”, a także połączone orkiestry dęte „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic i „TON” z Goszczy. Podczas tegorocznych Dożynek, ich uczestnicy mogli podziwiać wyroby artystyczne na specjalnym stoisku przygotowanym przez Stowarzyszenie „Jesienny Liść”. W imieniu wszystkich obecnych na naszych Gminnych Dożynkach w Skrzeszowicach pragniemy złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania organizatorom tegorocznych Dożynek Gminnych, a w szczególności Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, paniom ze Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, zwłaszcza zaś paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzeszowicach. Równie serdeczne podziękowania składamy wszystkim występującym artystom, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnych w Skrzeszowicach oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego Święta Plonów, za ich zaangażowanie i poświęcony czas.

tekst: Jerzy St.Kozik

 

 

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy