RODO

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) pozyskanych lub publikowanych za pośrednictwem strony internetowej https://ckip.pl  (dalej: Strona) oraz Fanpage’a organizacji na Facebook’u (dalej: Fanpage) jest Centrum Kultury i Promocji gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Baranówce,  ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka wpisaną do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 4011/1/92 Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, NIP: 6781993966.

 

 1. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych iod@ckip.pl

 

 1. ADO dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (dalej: Użytkownicy). Dane osobowe zbierane i publikowane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Kontakt  e-mail

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych

Dane przetwarzane są w celu nawiązania z Tobą kontaktu, którego byłeś inicjatorem.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes ADO polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresów wskazanych na Stronie, lub przesyłając zapytanie przez formularz przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy, imię i nazwisko. W treści możesz zawrzeć również inne dane osobowe na co nie mamy bezpośredniego wpływu.

Twoje uprawnienia

Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania nie dłużej jednak niż 6 lat.

 

 

Promocja

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych

Dane przetwarzane są w celu promowania działań dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez ADO. Promowania imprez i wydarzeń organizowanych przez ADO oraz promowanie ich uczestników w tym dzieci.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

W galeriach zamieszczamy fotografie na których może znajdować się Twój wizerunek (lub wizerunek Twojego dziecka). Fotografie lub artykułu z nimi związane (np. relacja z wydarzenia) mogą być podpisane i zawierać takie dane jak imię i nazwisko.

Twoje uprawnienia

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili, nie będzie to jednak  miało wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania w trakcie jej obowiązywania. Masz prawo domagania się przedstawienia informacji jaki zakres danych przetwarzamy na Twój temat. Możesz zrealizować prawo do przeniesienia lub usunięcia danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania witryny lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż 10 lat.

 

INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE’A.

 1. Informacje ogólne

  1. Fanpage Administratora funkcjonuje w ramach platformy Facebook i jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-i-Promocji-w-Kocmyrzowie-Luborzycy-200703560031073/

  2. Fanpage funkcjonuje zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms

  3. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Fanpage’a przez jego użytkowników wyłącznie na potrzeby komunikacji inicjowanej ze strony użytkownika oraz komunikacji w ramach aspektów prowadzonej działalności.

  4. Komunikacja następuje poprzez wpisy, publikacje i komentarze oraz interakcje z treściami umieszczonymi dobrowolnie przez użytkowników w ramach tych wpisów na zasadach określonych w regulaminie Facebooka.

  5. W zakresie funkcjonalnym  platformy Facebook, Administratorem Danych Osobowych zawartych na Państwa Profilu oraz wynikających bezpośrednio z tego aktywności jest Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025.

 2. Cel, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem Fanpage’a:

 

Fanpage organizacji

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych

Prowadzenie Fanpage’a na Facebooku promującego działania organizacji .

Prowadzenie korespondencji z użytkownikami Fanpage’a z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez platformę Facebook.

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Identyfikator użytkownika Facebooka zawarte w nim informacje: imię i nazwisko lub pseudonim, wizerunek (zdjęcie profilowe, inne zdjęcia umieszczane dobrowolnie). Inne które przekazujesz w treści kierowanej do nas korespondencji, komentarzach i wpisach a na które nie mamy wpływu przed ich przesłaniem lub publikacją.

 

 1. Przechowywanie informacji

  1. Informacje na temat użytkowników i przekazywane przez użytkowników w wiadomościach prywatnych (za pośrednictwem komunikatora Facebooka – Messenger) są usuwane na bieżąco, po udzieleniu informacji zwrotnej lub przenoszone na inne kanały komunikacji (np. korespondencja e-mail) gdy dotyczą bardziej złożonych kwestii (rekrutacja, marketing, obsługa wydarzeń) i usuwane na zasadach określonych dla tych celów przetwarzania.

  2. Nie archiwizujemy informacji związanych z aktywnością użytkowników naszego Funpage poza platformą Facebook.

  3. Informacje udostępnione przez użytkowników w ramach publicznych komentarzy przetwarzane będą do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

  4. Dane użytkowników gromadzone przez Facebook, Inc. tj. m.in. historia wpisów, aktywność w aplikacji Messenger, historia aktywności pośredniej (np. przez aplikację Instagram) podlega retencji danych określonych w regulaminie platformy.

  5. Więcej na temat przetwarzania danych przez Facebook, Inc.  znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/update

  6. Nie weryfikujemy na tym etapie danych użytkowników oraz nie zmierzamy do potwierdzenia ich tożsamości.

  7. Nie profilujemy na tym etapie naszych użytkowników.

 

UPRAWNIENIA

przysługujące we wszystkich powyższych przypadkach, to:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • możliwość sprostowania swoich danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja uprawnień

W przypadku chęci lub konieczności realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres iod@ckip.pl.

 

Wniesienia skargi do organu nadzorczego zrealizować można pod adresem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

PLIKI COOKIES

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

 

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne do skontaktowania się z ADO za pośrednictwem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego.

 

 1. Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony:

  • rodzaj używanej przeglądarki,

  • używany system operacyjny,

  • adres URL strony odwiedzanej wcześniej,

  • godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera.

 

 1. Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

 • zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników;

 • analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

 1. ADO wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;

 • pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

 

 1. Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.

 

 1. Więcej o plikach cookies na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

LOGI SERWERA

 1. Informacje zapisane w logach serwera nie są kojarzone z innymi danymi w tym z danymi osobowymi a na ich podstawie nie jest ustalana niczyja tożsamość.

 

 1. Logi serwera są wyłącznie informacjami technicznymi pomocnymi w administrowaniu stroną.

 

 1. Zawartość logów dostępna jest tylko dla osób upoważnionych do administrowania infrastrukturą IT ADO.

 

 1. Gdy korzystasz ze strony, serwer zapisuje każde zapytanie jakie do niego skierowała Twoja przeglądarka w swoich  logach, są to m. in takie informacje jak:

 • adres IP

 • data i czas serwera

 • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

 

 

Masz wątpliwości odnośnie zasad przetwarzania informacji na tej stronie? W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: iod@ckip.pl

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy