NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Centrum Kultury i Promocji to samorządowa instytucja kultury, stojąca na straży życia kulturalnego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Siedzibą lokalnej instytucji kultury jest przepięknie położona miejscowość Baranówka, gdzie naprzeciwko budynku znajduje się nieduży staw oraz boisko sportowe. Walory przyrodnicze odgrywają istotną rolę w życiu mieszkańców gminy, chociażby ze względu na możliwość uprawiania rekreacji takiej jak: bieganie, nordic walking czy jazda na rowerach. Natomiast placówka gminnego CKiP oferuje mieszkańcom różnorodne formy zajęć kulturalnych, sportowych i artystycznych.

Dewizą funkcjonowania instytucji kultury jest oferta dla każdego bez względu na wiek i predyspozycje. Dlatego też oferujemy zajęcia Twórczej Akademii Maluch dla dzieci w wieku już od 1.5- 2.5 lat wraz z opiekunami, aby odkrywać twórczy potencjał od najmłodszych lat. Wysoko wyspecjalizowaliśmy się w sekcjach muzycznych. W naszej ofercie znaleźć można naukę gry na instrumentach klawiszowych, gitarze, perkusji oraz skrzypcach. Posiadamy również w swojej ofercie sekcje wokalne oraz zajęcia chóru. Dodać należy, iż kadrę instruktorów stanowią wysoce wykwalifikowani fachowcy.

Centrum Kultury posiada również bogatą ofertę zajęć tanecznych. Należą do nich: Taniec Ludowy, Hip- Hop, Balet, Taniec Jazzowy, , Ladies Dance, sekcja Cheerleaders, oraz Zumba. Organizujemy również cykliczne warsztaty taneczne pn.: „Taniec łączy pokolenia” na, które zapraszani są najlepsi instruktorzy z kraju a nawet z za granicy, zwycięzcy programów telewizyjnych i nie tylko.

Kolejnym aspektem naszych działań są zajęcia i warsztaty rękodzielnicze i plastyczne. Ich rola to rozwój potencjału twórczego u najmłodszych pokoleń oraz pielęgnowanie pierwiastka ludowości związanej z terenem zamieszkania. Warsztaty te często realizowane są we współpracy z prężnie działającymi na terenie naszej gminy Kołami Gospodyń Wiejskich.

W działalności Centrum Kultury nie brakuje również pierwiastka sportowego który stanowią sekcje: Gimnastyki Artystycznej, Kung fu Wushu, Kick-boxingu, Judo, oraz fitness. Trenerzy prowadzący te sekcje, to utytułowani zawodnicy i specjaliści w swojej branży. Kolejnym ogniwem naszych działań są zajęcia edukacyjno – językowe, które odbywają się na wielu poziomach zaawansowania.

Poza stałą działalnością placówki, organizujemy również imprezy okolicznościowe, które wzbogacają pod względem rozrywkowym życie naszych mieszkańców. W kalendarzu imprez znajdują się : „Noworoczny Koncert Kolęd”, „Marsz Orszaku trzech Króli”, Konkursy Wielkanocne o różnorodnej tematyce, Przeglądy gminnych talentów jak np.: ”Odlotowe Dzieciaki” czy „ Mini Playback Show”, „Kongres Kobiecości”, „Majówka Bawarska”, „Dzień dziecka”, „Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” oraz „Regionalny Konkurs Potraw” a także „Dożynki”. Koncerty z okazji obchodów rocznicy „ 11- go Listopada”, Wernisaże, Maratony Zumby „Spotkania z Mikołajem”, bale karnawałowe oraz wiele innych w zależności od realizowanych projektów.

Ośrodek wydaje „Wiadomości Lokalne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” miesięcznik opisujący ważne wydarzenia gminne z zakresu działań urzędu, życia lokalnej społeczności, szkolnictwa, działań ochotniczych straży pożarnych oraz kultury. Ponadto wspieramy wydawnictwo publikacji historycznych, folderów dotyczących gminy, kulinariów redagowanych przez lokalne Kola Gospodyń, broszur na temat Orkiestr Dętych oraz wszelkich publikacji promocyjno-informacyjnych dotyczących wydarzeń w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Podkreślić warto iż przez kilka lat mieliśmy stoisko podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Nieodzownym elementem działalności Centrum Kultury i Promocji jest stała współpraca z działającymi na terenie gminy Orkiestrami Dętymi. Historia orkiestr dętych sięga drugiej połowy XIX wieku. Dziś na terenie Gminy istnieją trzy orkiestry dęte. Działająca w Luborzycy Orkiestra „Kosynierzy”, założona została w 1887 roku i jest dziś jedną z najstarszych orkiestr dętych istniejących w Małopolsce. Również orkiestra dęta „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic pochwalić się może ponad stuletnią działalnością (powstała w 1915 roku.) Najmłodszą z działających w naszej Gminie orkiestrą jest powstała w 1950 roku orkiestra dęta „TON” z Goszczy. Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno orkiestra z Goszczy jak i orkiestra ze Skrzeszowic są orkiestrami, działającymi w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych. Orkiestry odgrywają w życiu lokalnej społeczności znaczącą rolę. Pozwalają one bowiem nie tylko na rozwój indywidualnych zainteresowań muzycznych dużej grupie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, są także ważnym elementem troski o zachowanie lokalnych tradycji i obyczajów a ich działalność stanowi ważny element promocji gminy.

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca ma bogate tradycje związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Szczególnie KGW które silnie działają zarówno w swoich miejscowościach, stały się rozpoznawalną wizytówką terenu. Corocznie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczą w Dożynkach (gminnych, parafialnych, wojewódzkich i powiatowych), „Gminnym Konkursie Potraw Regionalnych” oraz w szeregu innych wydarzeń społecznych i kościelnych, w trakcie których pokazują swój dorobek artystyczny, ale przede wszystkim stanowią doskonałą oprawę tych uroczystości. Centrum Kultury mocno związane jest z życiem i działalnością lokalnych Kół Gospodyń oraz „Związkiem Emerytów i Rencistów” a także z Ludowym zespołem „Serenada”, bez obecności których nie sposób wyrazić jak duże zasoby drzemią w tradycji i ludowości naszego regionu. Warto również podkreślić że działalność Centrum Kultury nastawiona jest na utalentowanych mieszkańców naszej gminy, którym pomaga rozwijać ich twórczy potencjał. Dbamy także o patriotyzm, celebrując obecność kombatantów podczas tematycznych uroczystości. Pisząc różnorodne projekty staramy się rozwijać naszą atrakcyjność i nieustannie wzbogacać ofertę.

 

Autor: Agnieszka Brodowska

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy