101. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W poniedziałek 11 listopada 2019 roku odbyły się w naszej gminie uroczystości związane z obchodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody tego wyjątkowego święta, jak zawsze, miały niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęła je koncelebrowana Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym w Luborzycy, przez proboszcza luborzyckiej parafii księdza Tadeusza Majchera, proboszcza parafii w Goszczy księdza Andrzeja Orlikowskiego oraz wikariusza parafii w Luborzycy księdza Mieszka Ćwiertnię, który wygłosił okolicznościową homilię. Oprawę muzyczną tego wyjątkowego nabożeństwa przygotowali muzycy z orkiestry dętej OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka”. Mszę św. w luborzyckiej świątyni, uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa, Szkół Podstawowych w Luborzycy, Łuczycach, Karniowie, Goszczy i Prusach.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy udali się pod Pomnik „Poległym za Ojczyznę”, przy którym wartę honorową pełnili druhowie z jednostki OSP w Łuczycach.

Uroczystość pod luborzyckim Pomnikiem rozpoczęło złożenie meldunku przez „dowódcę uroczystości” druha Zbigniewa Wawro, Wójtowi Gminy Markowi Jamborskiemu, po którym nastąpił przegląd pocztów sztandarowych i jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który powitał wszystkich uczestników uroczystości, a w swoim wystąpieniu mówił o wyjątkowym znaczeniu obchodów Święta Niepodległości dla wszystkich Polaków, szczególnie podkreślając ich wielką rolę dla zachowania naszej pamięci historycznej, będącej podstawą naszej narodowej tożsamości. Pan Wójt podkreślił także znaczenia obchodów „Święta Niepodległości” dla przyszłości, jako inspiracji do pracy na rzecz rozwoju Polski, w tym także naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Na zakończenie swojego wystąpienia, pan Wójt złożył serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy biorącym udział w tegorocznym „Święcie Niepodległości”. Podziękował także tym wszystkim osobom i organizacjom, które przyczyniły się do przygotowania w naszej gminie uroczystości obchodów 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego głos zabrał reprezentujący Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej dr Marcin Chorązki, który szczególnie mocno podkreślił nasz obowiązek troski o pamięć wszystkich Polaków, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolnością i niepodległością.

Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości było złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” przez delegację Związku Kombatantów, delegację Samorządu gminy, przedstawiciela Krakowskiego Oddziału IPN dr Marcina Chorązkiego, Radną Powiatu Krakowskiego Beatę Bartoszek, delegację Gminnej Rady Seniorów, księdza proboszcza Andrzeja Orlikowskiego, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Annę Szymczyk – Sierak, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszkę Brodowską, delegację Zarządu gminnej organizacji PSL, delegację Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, delegację Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Luborzycy, delegację Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie Sabinę Sitko oraz delegacje działających na terenie naszej gminy szkół, przedszkoli samorządowych w Dojazdowie i Luborzycy, a także samorządowego żłobka w Luborzycy.

W imieniu samorządu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kwiaty złożyli: Wójt Gminy Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec oraz Przewodniczący Komisji Kultury Grzegorz Marzec, natomiast w imieniu Związku Kombatantów jego Prezes – porucznik Michał Pociask i major Mieczysław Żurek.

Oficjalną część uroczystości rocznicowych w Luborzycy zakończył koncert utworów patriotycznych w wykonaniu muzyków orkiestry dętej „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic pod batutą kapelmistrza pana Dariusza Pikora.

Dalsza część obchodów 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji, gdzie miała miejsce prezentacja specjalnego, okolicznościowego programu artystycznego „Patriotyzm przez Pokolenia”, pod hasłem „ Pamiętamy…”.

Program ten został przygotowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Szkoły Podstawowe w Kocmyrzowie, Luborzycy i Goszycach. Szczególną rolę przy realizacji tego artystycznego przedsięwzięcia odegrały panie: Anna Kramarz, Małgorzata Doniec – Stowarzyszenia „Szansa”, Marzena Burlyta, Elżbieta Aleksandrowicz – SP Kocmyrzów I, Jadwiga Klimek – SP Goszyce, Barbara Warelis, Małgorzata Domańska – SP Luborzyca oraz instruktorzy Centrum Kultury i Promocji Paweł Dys i Wojciech Świtała. Ważną rolę w podkreśleniu patriotycznego charakteru programu pełniła towarzysząca mu oprawa multimedialna, przygotowana przez pana Mateusza Kramarza. Spektakl zaprezentowany przez młodych artystów, doskonalących na co dzień swoje umiejętności na zajęciach w Centrum Kultury i Promocji oraz absolwentów byłego Gimnazjum w Luborzycy i uczniów Szkół Podstawowych w Kocmyrzowie, Luborzycy i Goszycach spotkał się z gorącym przyjęciem ze strony mieszkańców, którzy w tym roku licznie uczestniczyli w gminnych obchodach „Święta Niepodległości”

Podczas poniedziałkowych uroczystości rocznicowych, których druga część, jak już wspomniano odbywała się w Centrum Kultury, nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu fotograficznego pn. „Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w obiektywnie”, który zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” oraz Centrum Kultury i Promocji. Nagrody i okolicznościowe dyplomy jego zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Marek Jamborski, któremu towarzyszyły: Przewodnicząca konkursowego jury Agnieszka Świat, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszka Brodowska oraz Prezes Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+” Sylwia Zawalska-Wierzbińska. W konkursie zwyciężyły panie: Małgorzata Grzegorzewska-Hiczwa(I miejsce), Joanna Dąbrowska (II miejsce) oraz Teresa Sykała (III miejsce). Specjalne wyróżnienia otrzymali zaś: zdobywczyni I nagrody pani Małgorzata Grzegorzewska-Hiczwa, pani Bożena Rosiek, pani Kornelia Zamojska oraz panowie Michał Gomółka, Grzegorz Burzyński i Sławomir Mikiewicz.

Jedną z dodatkowych atrakcji tegorocznego Święta było stoisko z wyrobami rzemiosła ludowego przygotowane przez Stowarzyszenie „Jesienny Liść”. Tak jak i w ubiegłych latach szczególnym punktem obchodów „Dnia Niepodległości” było w tym roku wspólne śpiewanie najpopularniejszych pieśni i piosenek patriotycznych. Obchody tegorocznego „Święta Niepodległości” zakończyła tradycyjna „wojskowa grochówka”, przygotowana przez firmę „Elegant Bankiet”, której fundatorem było Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy