Skąpiec – Koło teatralne Bursy Szkół Średnich ZMMPiR

Skąpiec Moliera to historia, która rozgrywa się w XVII wiecznym Paryżu, w domu
Harpagona, dla którego największą namiętnością są pieniądze. Możliwość odniesienia
korzyści i zysku jest wręcz obsesyjna co ma swoje odzwierciedlenie w przypadku dzieci
Harpagona i służby. Uknuta intryga małżeństwa wobec Elizy i Kleanta pokazuje
bezwzględność i obłudę Harpagona. Problematyka Skąpca jest ponadczasowa i jakże aktualna
w dzisiejszym świecie. Doskonale ukazuje do jakich cierpień własnych jak i cierpień innych
prowadzi umiłowanie pieniądza.
Koło Teatralne Bursy tworzy młodzież męska mieszkająca w Bursie Szkół Średnich
Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej a uczęszczająca do krakowskich
szkół średnich. Czasem, tak jak i w tym wypadku, wspierają nas koleżanki naszych Bursantów.
Koło Teatralne Bursy nawiązuje do tradycji naszej placówki, założonej przez o. Mieczysława
Kuznowicza SJ, w Krakowie, gdzie teatr istniał od początku jej działalności tj. od 1906 roku.
Koło Teatralne Bursy było i jest znaczącym czynnikiem kulturalno-oświatowym
i wychowawczym. Udział w tym przedsięwzięciu zbliża do literatury pięknej, wzbogaca
uczucia patriotyczne i moralne, uczy poprawności języka, otwiera na świat artystycznych
wzruszeń i emocji a także stwarza sposobność do publicznego wypowiadania się i przyzwoitej
rozrywki. Młodzież działająca w Kole Teatralnym przyczynia się do pobudzania wśród swoich
kolegów Bursantów uczuć i wartości, pielęgnowania języka i literatury.
Udział w tego rodzaju przedsięwzięciu w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie,
to jeden z elementów, który wpisuje się w pedagogikę ignacjańską, której celem jest
kształtowanie osób nie dla siebie samych, lecz dla Boga i bliźnich, gdzie miłość do Boga nie
istnieje w oderwaniu od miłości do człowieka co wyraża się również w postawie
sprawiedliwości wobec innych. Udział w Kole teatralnym Bursy to nic innego jak jedna z dróg
na realizację jezuickiego „magis” – więcej.
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie już 2 lutego o godz. 11.30  – wstęp wolny!

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy