Pogadanka o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym dla dzieci przebywających na półkolonii

Pogadanka o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym dla dzieci przebywających na półkolonii

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie w dniu 22 lipca 2021 r. w godzinach 09.00 – 11.00 przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy z siedzibą w Baranówce zorganizował pogadankę z dziećmi przebywających na półkolonii. Spotkanie zostało przeprowadzone
w oparciu o film ,,Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”. Po emisji filmu dzieci opowiadały jakie zagrożenia zaobserwowane podczas filmu zauważyły
w obrębie własnego gospodarstwa. Wskazywały również na sposoby eliminacji wymienionych zagrożeń oraz chętnie odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Na zakończenie spotkania zorganizowano konkurs
pt. „Bezpieczne wakacje” w formie krzyżówki. Trzy pierwsze miejsca uhonorowano nagrodami rzeczowymi, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali materiały o tematyce bhp w gospodarstwie rolnym dla dzieci /kolorowanki, puzzle, bloki rysunkowe itp./.

Bezpieczne dziecko podczas wakacji, czyli czego dzieciom nie wolno:

 • kierować lub uruchamiać ciągników i innych maszyn rolniczych
 • obsługiwać i przebywać na pomostach sadzarek do ziemniaków i buraków oraz siewników
 • obsługiwać kombajnów do zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana
 • przecinać drewna przy użyciu pilarki tarczowej oraz wykonywać czynności pomocniczych tj. podawanie i odbieranie drewna, usuwanie trocin
 • wykonywać prac przy użyciu pił łańcuchowych się. ścinanie drzew i ich załadunek
 • sprzęgać i rozprzęgać maszyn rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi
 • wykonywać wszelkich prac związanych z chemicznymi środkami ochrony roślin
 • uczestniczyć w pracach przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych
 • dźwigać i przenosić ciężkich przedmiotów
 • obsługiwać dużych zwierząt gospodarskich: buhajów, ogierów, knurów, tryków
 • pomagać przy załadunku i rozładunku zwierząt oraz ich uboju
 • rozpalać i obsługiwać centralnego ogrzewania, parników, kotłów do gotowania
 • wykonywać prac z użyciem benzyny i rozpuszczalników
 • zbliżać się i przebywać w pobliżu szamb, zbiorników z gnojówką i gnojownicą

Zapraszamy dzieci i młodzież do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi KRUS dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, dostępnymi na stronie Kasy: www.krus.gov.pl

 

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie

 

 

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy