94 – ta rocznica Odzyskania Niepodległości

W niedzielę 11 listopada obchodziliśmy uroczyście 94 – tą już rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę. Obchody tego szczególnie ważnego dla każdego Polaka święta rozpoczęły się w naszej gminie od koncelebrowanej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Luborzycy. To wyjątkowe nabożeństwo
odprawili wspólnie ksiądz profesor Jan Machniak, wykładowca Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie, ksiądz Andrzej Orlikowski – proboszcz parafii w Goszczy oraz ksiądz Józef Małota – wikariusz parafii w Luborzycy. Uroczystą homilię wygłosił ksiądz proboszcz A. Orlikowski. Mszę Świętą w luborzyckiej świątyni uświetniły tego dnia poczty sztandarowe : Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Gimnazjum w Luborzycy oraz Szkół Podstawowych z Luborzycy, Łuczyc, Goszczy i Łososkowic.

Po zakończonym nabożeństwie jego uczestnicy udali się pod Pomnik „Poległych za Ojczyznę”, gdzie odbyła się dalsza część uroczystych obchodów 94 – tej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozpoczęła się ona od wystąpienia Wójta naszej gminy pana Marka Jamborskiego, który podkreślił w nim rolę tego wyjątkowego dla nas Polaków święta, nie tylko w aspekcie kontynuacji naszej tradycji historycznej ale również i dnia dzisiejszego, jako inspiracji do rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz rozwoju naszego kraju.

Szczególny nacisk położył pan Wójt w swoim wystąpieniu na znaczenie pracy w bardzo szerokim aspekcie i rozumieniu tego słowa na rzecz naszej lokalnej społeczności, a więc Gminy Kocmyrzów – Luborzyca i każdej z dwudziestu pięciu tworzących ją miejscowości.Po wystąpieniu Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego przy akompaniamencie werbli nastąpiło złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległych za Ojczyznę„ przez delegację władz samorządowych naszej gminy, Związku Kombatantów, gminnej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z Luborzycy, Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie oraz przedszkola samorządowego i szkół działających na terenie naszej gminy. W imieniu Samorządu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca symboliczną wiązankę kwiatów złożyli: Wójt Gminy pan Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec oraz Radna pani Łucja Nagacz, natomiast w imieniu Koła Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych jego Prezes pan porucznik Michał Pociask, pan porucznik Mieczysław Żurek oraz pani Grażyna Dubiel. Uroczystości pod Pomnikiem „Poległych za Ojczyznę„ zakończył koncert utworów patriotycznych w wykonaniuOrkiestry Dętej OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka” pod batutą pana Czesława Chećko. Po zakończeniu rocznicowych uroczystości pod luborzyckim pomnikiem obchody 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości kontynuowane były w sali koncertowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, gdzie odbył się się specjalny, okolicznościowy spektakl słowno – muzyczny „Patriotyzm przez Pokolenia” pod hasłem „Pomniki Pamięci”. Jego organizatorem było, tak jak i w roku ubiegłym Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa” działające przy naszym gminnym gimnazjum oraz szkoły podstawowe w Goszycach, Goszczy, Kocmyrzowie I, a także Gminne Koło Związku Emerytów i Rencistów i Centrum Kultury i Promocji, które zadbało o odpowiednią obsługą techniczną spektaklu. Szczególną rolę przy powstaniu tego znakomitego programu artystycznego odegrały panie Anna Kramarz i Małgorzata Doniec wspierane przez pozostałych nauczycieli luborzyckiego gimnazjum. Z kolei uczniów szkoły podstawowej w Goszycach przygotowały do tego wyjątkowego występu panie Iwona Niklińska – Tutaj i Jadwiga Klimek, uczniów ze szkoły w Kocmyrzowie pani Barbara Warelis, a ze szkoły w Goszczy pani Maria Pęchalska i pan Zygmunt Łach. Zaprezentowany spektakl spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy, a sala koncertowa z trudem pomieściła ponad dwieście pięćdziesiąt osób, który przybyły aby móc go obejrzeć. Tegoroczny spektakl „Patriotyzm przez Pokolenia” – „Pomniki Pamięci” prezentujący walkę naszych przodków o odzyskanie i zachowanie Niepodległości miał dodatkowy walor, mający szczególne znaczenie dla mieszkańców naszej gminy. Prezentował on bowiem polskie dążenie do Niepodległości poprzez jakże bliski nam pryzmat uczestnictwa w nich mieszkańców naszej gminy, począwszy od Powstania Kościuszkowskiego aż po II wojnę światową. Ten wymiar programu podkreślaładodatkowo prezentacja multimedialna przygotowana przez Mateusza i Karola Kramarz, a przedstawiająca znajdujące się na terenie naszej gminy Miejsca Pamięci Narodowej. Zakończeniem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w naszej gminie było wspólne wykonanie przez młodych artystów oraz wyjątkowo liczną publiczność kilku pieśni i piosenek patriotycznych oraz tradycyjny już poczęstunek żołnierską „grochówką” zorganizowany dla wszystkich jego uczestników przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy