99 Rocznica Odzyskania Niepodległości
W sobotę 11 listopada br. odbyły się w naszej gminie, podobnie jak i w całej Polsce, odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, po 123 latach niewoli. Obchody tego wyjątkowego dla każdego Polaka święta, tradycyjnie już rozpoczęła uroczysta, koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym w Luborzycy. Nabożeństwo to wspólnie odprawiali: proboszcz parafii w Prusach ksiądz Bogusław Zając, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, wikariusze luborzyckiej parafii księża Krzysztof Piechowicz i Mieszko Ćwiertnia oraz proboszcz parafii w Goszczy ksiądz Andrzej Orlikowski, który wygłosił okolicznościową homilię. To wyjątkowe nabożeństwo w luborzyckiej świątyni, uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa, Szkoły Podstawowej z Luborzycy, którą na tych uroczystościach reprezentowały dwa poczty sztandarowe, szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych tejże szkoły oraz poczty sztandarowe Szkół Podstawowych z Łuczyc, Goszczy i Prus.

Po zakończonej Mszy św. jej uczestnicy udali się pod Pomnik „Poległych za Ojczyznę”, przy którym wartę honorową pełnili druhowie z jednostki OSP w Czulicach.
Uroczystości pod luborzyckim Pomnikiem rozpoczęło powitanie wszystkich jej uczestników przez panią Agnieszkę Brodowską – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji oraz wystąpienie Jerzego St. Kozika, który przybliżył zebranym udział mieszkańców naszej gminy w walkach o niepodległość Polski. Po tej wstępnej części rocznicowych obchodów, pod luborzyckim Pomnikiem „Poległych za Ojczyznę” głos zabrał Gospodarz naszej Gminy, jej Wójt, pan Marek Jamborski, który podkreślił w swoim wystąpieniu szczególne znaczenie obchodów Święta Niepodległości dla Polaków zarówno w jego aspekcie historycznym jak i współczesnym. Na zakończenie swojego wystąpienia pan Wójt złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom i organizacjom, które przyczyniły się do organizacji obchodów tegorocznego, gminnego Święta Niepodległości. Po wystąpieniu pana Wójta Marka Jamborskiego, przy akompaniamencie werbli, nastąpiło złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległych za Ojczyznę” przez delegację Związku Kombatantów, Samorządu naszej gminy, przedstawiciela Rady Powiatu Krakowskiego pana Krzysztofa Malika, Centrum Kultury i Promocji, Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, członków gminnej organizacji PSL, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Miejscowego Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie, Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie oraz działających na terenie naszej gminy szkół, a także przedszkola w Dojazdowie. 
W imieniu samorządu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kwiaty złożyli Radni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wraz z Wójtem Gminy panem Markiem Jamborskim oraz Przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorzatą Doniec, natomiast w imieniu Związku Kombatantów jego Prezes – porucznik Michał Pociask i kapitan Mieczysław Żurek. Oficjalną część uroczystości rocznicowych pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” w Luborzycy zakończył, zgodnie z wieloletnią już tradycją, koncert utworów patriotycznych w wykonaniu strażackiej orkiestry dętej „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrza pana Dariusza Pikora. 
Dalsza część obchodów 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyła się w sali koncertowej Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbyła się prezentacja specjalnego, okolicznościowego programu artystycznego „Patriotyzm przez Pokolenia” pod hasłem „Kobiety Niezwyciężone”. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Szkoły Podstawowe w Kocmyrzowie i Goszycach. Szczególną rolę przy realizacji tego wyjątkowego programu artystycznego odegrały panie: Anna Kramarz, Małgorzata Doniec i Jolanta Basista ze Stowarzyszenia „Szansa”, panie Barbara Warelis, Marzena Burlyta, Elżbieta Aleksandrowicz – SP Kocmyrzów I, pani Jadwiga Klimek – SP w Goszycach oraz instruktorzy Centrum Kultury i Promocji pani Małgorzata Perc i pan Paweł Dys. Ważną rolę w podkreśleniu patriotycznego charakteru przygotowanego programu odegrała także towarzysząca mu oprawa multimedialna, przygotowana przez pana Mateusza Kramarza. Spektakl, zaprezentowany przez młodych artystów z naszej gminy (Gabrysię Świerczek, Wiktorię Kleszcz, Esterę Wierzbińską, Wiktorię Klimczak oraz uczniów SP w Kocmyrzowie i Goszycach) spotkał się z gorącym i bardzo emocjonalnym przyjęciem ze strony mieszkańców, którzy w tym roku uczestniczyli w gminnych obchodach „Święta Niepodległości”.

Po raz pierwszy, podczas obchodów „Święta Niepodległości” z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz radnej tej miejscowości pani Katarzyny Koneweckiej – Hołój, panie działające w Grupie Rękodzieła Artystycznego, wykonały specjalne ozdoby i wyroby rękodzielnicze, które uczestnicy mogli nabyć, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostały na pomoc charytatywną dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. 
Tak jak i w latach ubiegłych szczególnym punktem obchodów „Dnia Niepodległości” było wspólne śpiewanie przez młodych artystów wraz z obecną w Centrum Kultury publicznością najpopularniejszych pieśni i piosenek patriotycznych. Obchody tegorocznego „Dnia Niepodległości” zakończyła tradycyjna „wojskowa grochówka”, przygotowana przez firmę „Elegant Bankiet”, a ufundowana przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Nad sprawnym przebiegiem tegorocznych obchodów „Święta Niepodległości” czuwali druhowie ze wspomnianej już jednostki OSP Czulice oraz jednostki OSP Goszyce, którym organizatorzy składają w tym miejscu serdeczne podziękowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy