_wpłaty za zajęcia

Informujemy Państwa, że od 12 stycznia 2015 roku wprowadziliśmy możliwość regulowania płatności za zajęcia, poprzez przelew bankowy.

dane do przelewu:

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy Baranówka 6, 32-010 Luborzyca

KONTO BANKOWE 64858900060160000012250001

TYTUŁ WPŁATY

Imię uczestnika zajęć/ JAN KOWALSKI

 PLASTYKA/za m-c styczeń 2015 r.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy