„Bezpiecznie podczas wakacji z KRUS-em”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie w ramach współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, w dniu 20 sierpnia 2020 roku zorganizowała pogadankę oraz konkurs dla dzieci uczestniczących w warsztatach wakacyjnych. Spotkanie zostało przeprowadzone w oparciu o film animowany pt. ”Rodzina Porażków”. Po emisji filmu dzieci opowiadały jakie zagrożenia zaobserwowane podczas filmu zauważyły w obrębie własnego gospodarstwa. Wskazywały również na sposoby eliminacji wymienionych zagrożeń oraz chętnie odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Spotkanie zakończyło się konkursem z wiedzy o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Trzech laureatów otrzymało nagrody rzeczowe, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia w postaci puzzli i kamizelek odblaskowych.

Pracownicy KRUS zwrócili uwagę, iż dzieci często pomagają rodzicom w codziennych obowiązkach w gospodarstwie, dlatego jest konieczne, aby pomoc była dostosowana do wieku dziecka i jego możliwości.

Bezpiecznie na wsi – czego dzieciom nie wolno:

ü  kierować lub uruchamiać ciągników i innych maszyn rolniczych

ü  obsługiwać i przebywać na pomostach sadzarek do ziemniaków i buraków oraz siewników

ü  obsługiwać kombajnów do zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana

ü  przecinać drewna przy użyciu pilarki tarczowej oraz wykonywać czynności pomocniczych tj. podawanie i odbieranie drewna, usuwanie trocin

ü  wykonywać prac przy użyciu pił łańcuchowych się. ścinanie drzew i ich załadunek

ü  sprzęgać i rozprzęgać maszyn rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi

ü  wykonywać wszelkich prac związanych z chemicznymi środkami ochrony roślin

ü  uczestniczyć w pracach przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych

ü  dźwigać i przenosić ciężkich przedmiotów

ü  obsługiwać dużych zwierząt gospodarskich: buhajów, ogierów, knurów, tryków

ü  pomagać przy załadunku i rozładunku zwierząt oraz ich uboju

ü  rozpalać i obsługiwać centralnego ogrzewania, parników, kotłów do gotowania

ü  wykonywać prac z użyciem benzyny i rozpuszczalników

ü  zbliżać się i przebywać w pobliżu szamb, zbiorników z gnojówką i gnojownicą

Zapraszamy dzieci i młodzież do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi KRUS dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, dostępnymi na stronie Kasy:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-się-z-materialami-edukacyj/

 

 

Wprowadził: R.A.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy