…„ćwiczę, więc wygram”, „nie potrafię, ale się nauczę”, „nie znam, ale poznam”.

Gimnastyka korekcyjna w CKiP skierowana jest dla dzieci niewymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego.Podstawowym celem proponowanych zabaw i ćwiczeń będzie przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.
CELE GŁÓWNE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Korekcja istniejących wad.
Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.
Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.
Wygaszanie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego.
Unikanie nakazowych ćwiczeń na rzecz świadomego działania i samodyscypliny w ich wykonaniu.
Pozytywne oddziaływanie na własne słabości pod hasłem „ćwiczę, więc wygram”, „nie potrafię, ale się nauczę”, „nie znam, ale poznam”.
Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka – poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
Uaktywnienie układów : narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego oraz zainteresowanie środowiska rodzinnego trójtorowym działaniem korekcyjno-kompensacyjnym w dążeniu do założonego celu. Zapraszamy w piątki o godz. 14:00. Zajęcia trwają 45 minut odpłatność 30zł/m-c.Szczegółowych informacji udziela  mgr Magda Mika  e-mail:  mturek.opc@gmail.com 

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy