Derby Artystyczne 2016

Organizatorzy III edycji międzyregionalnego Programu „Derby Artystyczne' 2016
– Śląsk & Małopolska i województwa ościenne” zapraszają twórców – artystów malarzy, grafików i plastyków do udziału w kolejnej edycji Programu i jego wystawach
Zgłoszenie udziału w Derbach' 2016, podobnie jak w roku 2015 obejmuje zaprezentowa-
nie na 2-ch głównych wystawach międzyregionalnych Programu – jednej organizowanej
na Śląsku drugiej w Małopolsce – realizowanych pt. „Świat Kobiety” & „Kolory regionu”
2-ch prac, obejmujących główną tematykę wystawy
Zgłosić do wystawy można do 8 propozycji prac w obu tematach, z czego Komisja Artytyczna wybierze do wystaw 2 prace, po 1-ej pracy z każdego tematu
TERMIN ZGŁOSZEŃ do Derbów mija 14 lutego 2016 roku (niedziela)
O ostatecznym terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń. organizatorzy poinformują
na stronie internetowej Programu.
W zależnosci od ilości zgłoszonych prac do wystaw w I-szym terminie zgłoszeń (14.02),
Organizator zgodnie z Regulaminem może ustalić II-gi termin do przyjmowania zgłoszeń
Materiały informacyjne o Programie rozsyłane są do instytucji i placówk kultury, organizacji artystycznych, do indywidualnych artystów. Biuro Organizacyjne przesyła też materiały
do powiatów z prośbą o przekazanie ich placówkom kultury oraz artystom z terenu danego powiatu
Inauguracja Programu i przedpremierowa impreza, planowane są na koniec czerwca
lub pierwszy weekend lipca
Główne wystawy oraz wystawy towarzyszące odbędą się w okresie od II połowy sierpnia
do 30 listopada 2016 roku
Ostateczne terminy wystaw, mijsca ekspozycji oraz imprezy towarzyszące, podane będą
po zatwierdzeniu wszystkich miejsc realizacji Programu
Zgłoszenie prac do Derbów' 2016, daje możliwośc udziału uczestnikom w konkursie na „Nagrodę Specjalną Derbów Artystycznych”, która przyznana będzie autorowi
najciekawszej pracy prezentowanej na wystawach.
Nagroda o wartości 3.000 złotych, ufundowana została przez Sponsora
Zasady Organizacyjne Derbów oraz dokładne informacje o zasadach zgłoszenia,
regulamin oraz niezbędne  MATERIAŁY  INFORMACYJNE  I  DRUKI   DO  POBRANIA
Serdecznie zapraszamy twórców do udziału w tym projekcie związanym
z integracją sztuki.

Zarząd i Rada Programowa Centrum Art-Plus
w Krakowie

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy