Dożynki 2016

Zobacz wideo z Dożynek Gminnych, Czulice 2016 r.

Koniec sierpnia to dla rolników zazwyczaj czas radości po zakończeniu ciężkiej pracy żniwnej. Dlatego też, w niedzielę 28 sierpnia 2016 r. w Czulicach odbyły się Gminne Dożynki będące radosnym podsumowaniem tegorocznych zbiorów. Gospodarzami tegorocznych Dożynek byli Państwo Lucyna i Marek Jamborscy. Wśród obecnych na uroczystościach dożynkowych w Czulicach Gości byli m.in. : Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Pan Piotr Serafin – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Krakowie wraz z małżonką, Radni Powiatu Krakowskiego: Panowie Włodzimierz Okrajek, Włodzimierz Tochowicz i Krzysztof Malik, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, proboszcz parafii w Kantorowicach ksiądz Jan Krzyżowski, przedstawiciel KM PSP w Krakowie brygadier Jacek Hajduk, Radni i Sołtysi naszej gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele lokalnego biznesu, a przede wszystkim Mieszkańcy Czulic, Karniowa i pozostałych miejscowości tworzących naszą gminę.

Uroczystości dożynkowe rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego do kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Czulicach. Ten wyjątkowy korowód, prowadzili Gospodarze Dożynek, poprzedzani przez orkiestrę dętą, którą wspólnie utworzyli muzycy grający na co dzień w strażackich orkiestrach dętych w Goszczy i Skrzeszowicach, a uczestniczyli w nim członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, którzy przygotowali na dożynkowe uroczystości w Czulicach tradycyjne wieńce.
W czulickiej świątyni odprawiona została koncelebrowana, dziękczynna Msza święta, którą wspólnie odprawili ksiądz Andrzej Orlikowski, proboszcz parafii w Goszczy oraz ksiądz Tomasz Gucwa proboszcz parafii w Czulicach. W trakcie nabożeństwa odbyło się uroczyste poświęcenie wieców dożynkowych i okolicznościowych, symbolicznych bochnów chleba zgromadzonych wokół Ołtarza. Dalsza część dożynkowych uroczystości w Czulicach, odbyła się już przed budynkiem remizy OSP, dokąd dożynkowy korowód udał się po zakończonym nabożeństwie. Rozpoczął ją występ grupy młodzieży z Czulic, którego kulminacyjnym punktem było wręczenie Gospodarzom Dożynek wieńca oraz tradycyjnego bochna chleba. Zaprezentowany program, a zwłaszcza tzw. „ośpiewanie wieńca” został przygotowany pod kierunkiem Pana Tadeusza Rozpondka byłego,wieloletniego sołtysa Czulic.
Po tej symbolicznej części dożynkowych uroczystości, głos zabrał Wójt Gminy, a zarazem Gospodarz tegorocznych Gminnych Dożynek Pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu złożył serdeczne podziękowania wszystkim Rolnikom naszej gminy za Ich codzienną trudną, pełną poświęcenia pracę, której efekty wpływają na rozwój naszej „Małej Ojczyzny” – gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Następnie Pan Wójt wraz z małżonką, zgodnie z wieloletnią tradycją, częstowali uczestników dożynkowych uroczystości specjalnie upieczonym na tę okazję bochnem chleba.
W dalszej części Dożynek na scenie pojawiły się delegację Kół Gospodyń Wiejskich, które poprzez symboliczne wręczenie przygotowanego przez siebie wieńca bądź też specjalnego okolicznościowego kosza postanowiły uhonorować obecnych w Czulicach Gości. I tak KGW w Baranówce obdarowało swoim wieńcem Radnego Powiatu Krakowskiego Pana Włodzimierza Okrajka. Nadmieńmy w tym miejscu, iż Pan W. Okrajek uhonorowany został także specjalnym koszem przez KGW w Kocmyrzowie. Koło z Kocmyrzowa swoim wieńcem obdarowało Panią Małgorzatę Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Z kolei KGW w Dojazdowie przygotowanym przez siebie wieńcem wyróżniło Pan Arkadiusza Wrzoszczyka – członka Zarządu Powiatu Krakowskiego, natomiast KGW w Zastowie specjalnym okolicznościowym koszem dożynkowym uhonorowało Pana Piotra Serafina – Dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. KGW Karniów swój wieniec wręczyło zaś Pani Agnieszce Brodowskiej – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w naszej gminie. Ostatnią osobą uhonorowaną w ten wyjątkowy sposób był Radny Powiatu Krakowskiego Pan Krzysztof Malik, którego wieńcem obdarowało KGW ze Skrzeszowic. Dodajmy, że wręczeniu wieńca Panu Krzysztofowi towarzyszył specjalny program artystyczny przygotowany przez Koło ze Skrzeszowic, który wzbudził niekłamany podziw licznie obecnej w Czulicach publiczności. Zresztą Koło ze Skrzeszowic już od samego początku tegorocznych Dożynek wzbudziło wielką sympatię wszystkich obecnych w Czulicach swoją spontanicznością, śpiewem i radością.
Po zakończeniu pierwszej, oficjalnej części Dożynek w Czulicach, rozpoczęła się jej część artystyczna. Na „dożynkowej” scenie w Czulicach, jako pierwszy zaprezentował się publiczności młodzieżowo – dziecięcy zespół taneczny, działający przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy, którego instruktorem i opiekunem artystycznym jest Pan Kazimierz Cygan. Zespół ten przedstawił publiczności porywający program artystyczny, będący wiązanką polskich tańców ludowych. Kolejnym punktem programu artystycznego był występ znanej nie tylko w naszej gminie grupy wokalnej „Serenada”, działającej przy naszym Gminnym Kole Emerytów i Rencistów. Następnie na scenie w Czulicach koncertowały, pod batutą Pana Eugeniusza Sokoła, połączone strażackie orkiestry dęte „TON” z Goszczy i „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic. Ostatnim punktem programu artystycznego tegorocznych Gminnych Dożynek były występy wokalistów naszego Centrum Kultury, którzy swoje umiejętności doskonalą na co dzień pod kierunkiem instruktorów CKiP. Swoje niemałe już umiejętności wokalne zaprezentowali publiczności obecnej w Czulicach Daria Dys,Wiktoria Gorzkowska i Marcin Salachna.
W imieniu wszystkich obecnych w Czulicach pragniemy złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania organizatorom tegorocznych Dożynek Gminnych, a w szczególności Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Czulicach oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach. Równie serdeczne podziękowania składamy wszystkim wykonawcom oraz grupom wieńcowym za ich zaangażowanie i wsparcie w organizację tegorocznego Święta Plonów.

 

tekst Jerzy St. Kozik

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy