Dożynki Gminne 2012

Koniec sierpnia to dla jednych schyłek wakacyjnego odpoczynku, dla rolników natomiast kres ciężkiej pracy żniwnej. Dlatego też, w ubiegłą niedzielę, 26.08.2012 r., w Skrzeszowicach odbyły się Dożynki Gminne stanowiące podsumowanie tegorocznych zbiorów. Gospodarzami Dożynek byli Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Pan Marek Jamborski z Małżonką Lucyną, Starostami natomiast Pani Łucja Nagacz ze Skrzeszowic i Pan Krzysztof Malik z Łososkowic. Głównym Organizatorem uroczystości było Centrum Kultury i Promocji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, Pan Włodzimierz Okrajek oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Pan Andrzej Krochmal, Zastępca Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce Pan Henryk Jończyk, Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Pan Wiesław Wójcik, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec, Skarbnik Gminy Pani Anna Iwanowska. Ponadto przybyli również Radni, Sołtysi, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy, Prezesi OSP, przedstawiciele lokalnych firm, a także mieszkańcy Skrzeszowic oraz pozostałych sołectw wchodzących w skład gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się Mszą Św. polową koncelebrowaną przez proboszcza parafii Biórków Wielki, ks. Wawrzyńca Guta, proboszcza parafii Luborzyca, ks. Władysława Ulmańca oraz proboszcza parafii Prusy, ks. Bogusława Zająca. W kazaniu zebrani usłyszeli o symbolice chleba oraz o trudzie jaki należy wykonać, aby na niego zapracować. Ks. Wawrzyniec Gut podkreślił także opiekę Pana Boga za którą wszyscy podczas Mszy dziękowali.

Kolejno miało miejsce przekazanie chleba Gospodarzom, którym następnie byli częstowani wszyscy uczestnicy Dożynek. W międzyczasie konferansjer, Pan Grzegorz Zabłocki w humorystyczny sposób przybliżył uczestnikom sylwetki Gospodarzy oraz Starostów Dożynek. Odczytał również list skierowany do Wójta gminy Kocmyrzów – Luborzyca od Starosty Powiatu Krakowskiego, Pana Józefa Krzyworzeki. Dziękował w nim za zaproszenie na Gminne Dożynki, tłumacząc swą nieobecność z racji sprawowania funkcji Starosty na Dożynkach Powiatowych. Jednocześnie życzył wszystkim uczestnikom dużo obfitości w pracy i w życiu osobistym. Po kilku słowach powitalnych ze strony Wójta, Pana Marka Jamborskiego, Pani Łucji Nagacz oraz Pana Krzysztofa Malika, 

nastąpiła prezentacja 13 wieńców dożynkowych przygotowanych przez – KGW Skrzeszowice, KGW Łososkowice, KGW Baranówka, KGW Zastów, KGW Maciejowice, KGW Kocmyrzów, KGW Prusy, KGW Luborzyca, KGW Pietrzejowice, KGW Goszyce, Gospodarzy z Dojazdowa Stowarzyszenie „Aktywna wieś” w Goszczy i Sadowiu oraz Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Luborzycy.
Kolejną część, a mianowicie, muzyczne występy, zapoczątkowała Pani Helena Maj z Łuczyc, która przy akompaniamencie akordeonisty, zaprezentowała zabawne, samodzielnie przygotowane przyśpiewki o Gospodarzach, Starostach Dożynek oraz o Centrum Kultury. Kolejny punkt programu stanowił koncert Orkiestry Dętej „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, pod batutą Pana Czesława Chećko. Zebrani mogli również obejrzeć prezentację muzyczno – taneczną wykonaną przez dzieci ze S.P. w Łososkowicach. Kulminacyjnym punktem był występ zespołu „Kliszczacy” z Tokarni. Uczestnicy Dożynek mieli szansę zobaczenia regionalnych tańców oraz przyśpiewek. Należy zaznaczyć, iż grupa kierowana przez Pana Stanisława Funka jest laureatem wielu konkursów o tematyce związanej z kulturą ludową.
Po przekazaniu wieńców Gospodarzom, Starostom oraz Zastępcy Wójta, a także bukietów żniwnych przybyłym na Dożynki gościom, nastąpił wspólny poczęstunek w Remizie OSP Skrzeszowice.

W imieniu Organizatorów , w tym miejscu należy skierować podziękowania dla Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, pana Włodzimierza Okrajka, Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, KGW Skrzeszowice, OSP Skrzeszowice, OSP Łososkowice, grupom wieńcowym, pani Helenie Maj z Łuczyc, a także występującym dzieciom wraz z Opiekunami ze S.P. w Łososkowicach, za wsparcie organizacji tak ważnego przedsięwzięcia jakim są Dożynki Gminne.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy