Dożynki Gminno-Parafialne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W niedzielę 14 sierpnia 2014 r. odbyły się w Luborzycy Dożynki Gminno -Parafialne naszej gminy, których organizatorem było Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów -Luborzycy oraz Stowarzyszenie Koł Gospodyń Wiejskich Naszej Gminy „KOLIBABY”. W tym roku nasze gminne uroczystości dożynkowe odbywały się wyjątkowo w dniu parafialnego odpustu przypadającego w luborzyckiej parafii na dzień 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Gospodarzami tegorocznych Dożynek byli Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pan Marek Jamborski wraz z małżonką Lucyną oraz proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher. Wśród obecnych na uroczystościach w Luborzycy Gości byli m.in. : Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego pan Adam Domagała, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie pan Włodzimierz Okrajek, Przewodnicząca Rady naszej Gminy pani Małgorzata Doniec. Licznie obecni byli w Luborzycy także Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, a przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy.
Uroczystości dożynkowe i odpustowe rozpoczęły się od uroczystej,dziękczynnej, koncelebrowanej, Mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy. Nabożeństwo to odprawili wspólnie O.O. Bogdan Waliczek ze Zgromadzenia Paulinów, pełniący w latach 2005 – 2008 funkcję przeora klasztoru na Jasnej Górze oraz proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher.
W trakcie nabożeństwa O.O. Bogdan Waliczek dokonał uroczystego poświęcenia i błogosławieństwa wieńców i koszy dożynkowych zgromadzonych wokół Ołtarza. Zostały one wykonane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, należących do Stowarzyszenia KGW„Kolibaby”, a które działają w Łososkowicach , Baranówce, Zastowie, Maciejowicach, Kocmyrzowie, Prusach, Luborzycy, Karniowie, Łuczycach, Pietrzejowicach i Goszycach oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Dojazdowa i Stowarzyszenia „Aktywna Wieś Goszcza i Sadowie”.
Po zakończeniu nabożeństwa i uroczystej procesji wokół luborzyckiej świątyni, na przykościelnym placu odbyła się degustacja przygotowanych specjalnie na tę okazję przez gospodynie z naszych Kół Gospodyń Wiejskich ciast i innych lokalnych specjałów gastronomicznych. Degustacja ta jak zwykle cieszyła się wielkim powodzeniem wśród obecnych w Luborzycy gości i mieszkańców naszej gminy.
Następnie dożynkowy korowód udał się na plac przed Domem Kolpinga, gdzie odbyła się dalsza część dożynkowych uroczystości, dzięki gościnności Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga. Rozpoczęło je powitanie wszystkich przybyłych do Luborzycy przez Gospodarza Dożynek pana Wójta Marka Jamborskiego. Po słowach powitania pan Wójt skierował serdeczne podziękowania do rolników naszej gminy, za ich całoroczną, trudną pracę, a dla których uroczystości dożynkowe są jej swoistym ukoronowaniem. Po wystąpieniu pana Wójta z krótkimi wystąpieniami zwrócili się do zebranych w Luborzycy mieszkańców naszej gminy panowie Adam domagała i Włodzimierz Okrajek. Po wystąpieniach naszych Gości miała miejsce uroczystość symbolicznego dzielenie dożynkowego bochna chleba przez Gospodarzy Dożynek pp. Marka i Lucynę Jamborskich oraz księdza proboszcza Tadeusza Majcher. Oficjalną część symbolicznego otwarcia tegorocznych Dożynek Gminno – Parafialnych zakończyło wręczenie Paniom z KGW symbolicznych upominków będących wyrazem podziękowania nie tylko za uczestnictwo, ale przede wszystkim pomoc w ich przygotowaniu.
Część artystyczną luborzyckich Dożynek , która brawurowo prowadziła pani Agnieszka Brodowska – Dyrektor CKiP, rozpoczął występ młodzieżowej grupy artystycznej pod kierunkiem pana Kazimierza Cygana, działającej przy Centrum Kultury i Promocji. Następnie na dożynkowej scenie koncertowała orkiestra dęta „Kosynierzy” z Luborzycy. Występ orkiestry z Luborzycy poprzedziło wystąpienie pani Jadwigi Walczak, która przybliżyła publiczności historię i charakterystykę różnych wersji krakowskiego stroju ludowego. Po koncercie „Kosynierów” na scenie wystąpił zespół wokalny „Serenada”, działający przy Gminnym Kole Związku Emerytów i Rencistów. Po występie zespołu „Serenada licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowały swoje umiejętności wokalistki z naszego Centrum Kultury – Daria Dys, Wiktoria Gorzkowska, Natalia Rodak oraz najmłodsza z nich Estera Wierzbińska, a także dwie grupy młodych tancerzy, których występy zostały opracowane przez instruktorkę Centrum Kultury Janę Sedovą. Ostatnim punktem artystycznego programu tegorocznych Dożynek Gminno – Parafialnych był występ dziewczęcego zespołu wokalnego „Vabank”, który jak to zwykle bywa wywołał wielkie, pozytywne emocje wśród publiczności.
Organizatorzy tegorocznych Dożynek w Luborzycy zapewnili ich uczestnikom także inne, liczne atrakcje. Było więc stoisko promocyjne Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, na którym wszyscy zainteresowani mogli otrzymać materiały promocyjne o dniu dzisiejszym i historii naszej gminy. Były także podobne stosika Stowarzyszenia Korony Północnego Krakowa oraz Stowarzyszenia „Aktywna Wieś Goszcza – Sadowie”. Jednakże szczególną popularnością, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników luborzyckiej imprezy cieszyły się panie animatorki z naszego Centrum Kultury, które wspaniale bawiły najmłodszych dożynkowych gości.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy