Działaj z nami!

Rozpoczynamy III edycję programu Działaj Lokalnie. W tym roku zaszły pewne zmiany. W ramach programu można się starać o dofinansowanie w kwocie maksymalnej do 6 000 zł dodatkowo obowiązkowy jest wkład własny 25% w tym minimum 5% wkładu finansowego.

Wspierane będą projekty, które inicjują współprace mieszkańców na rzecz wspólnego dobra, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i aktywizują mieszkańców.

Zapraszamy do aplikowania organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prospołeczne w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na terenie 5 gmin na których działa nasz Ośrodek Działaj Lokalnie Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.

Termin składania wniosków od 1 maja do 31 maja 2020r. Projekt musi trwać od 3 do 6 miesięcy, a jego realizacja przypadać na okres od 1.07.2020r. do 31.12.2020r. Wnioski będzie można składać poprzez generator on-line dostępny pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl/ .

I spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się 1 kwietnia 2020 roku o godzinie 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca.

II spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się 15 kwietnia 2020 roku o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce. 

III spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się 16 kwietnia 2020 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej CKIP w Igołomi- Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 160, 32-125 Wawrzeńczyce. 

IV spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się 24 kwietnia 2020 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

V spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice. 

Osoby do kontaktu w ramach programu Działaj Lokalnie to Katarzyna Nogieć i Monika Kwaczała – można się z nami kontaktować osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez Facebooka.

Adres Biura ODL Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa,

e- mail: info@koronakrakowa.pl

w godz. 7:30- 15:30

Wstęp wolny, zapraszamy.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy