EKO OZDOBA ŚWIĄTECZNA

Konkurs  Bożonarodzeniowy ONLINE ,, EKO OZDOBA ŚWIĄTECZNA

 Centrum Kultury i Promocji w Baranówce zaprasza do udziału w  konkursie  pod hasłem „ EKO OZDOBA ŚWIĄTECZNA”.

 Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 I kategoria dzieci od 4 lat do 9 lat,

II kategoria dzieci od 10 do 17 lat.

III kategoria dorośli. Każdy uczestnik może wykonać na konkurs jedną pracę. Prace należy sfotografować i zdjęcie przesłać na adres: e- mail ckip@ckip.pl Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, staranność i estetyka, samodzielność w wykonaniu pracy i elementy ekologiczne. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

Komisja Konkursowa wybierze spośród przesłanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.12.2020 r. na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

 Uwagi:

  1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
  2. Dyplomy i nagrody będą do odbioru w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy