Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Miło nam poinformować, że Orkiestra Dęta „TON” w Goszczy zrealizowała projekt pt. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej „TON” z Goszczy”. Dofinansowanie projektu otrzymaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty finansowanego z osi 4 LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach zadania zostały zakupione następujące instrumenty muzyczne: Trąbka (2 szt.), Saksofon (1 szt.), Sakshorn tenorowy
(1 szt.).
Łączna kwota projektu wyniosła 15 584,00 zł z czego 11 997,83 zł to kwota współfinansowania otrzymana w ramach PROW 2007-2013.
Realizacja projektu przyczyni się bardzo do rozwoju naszej Orkiestry, zakupione instrumenty poprawią brzmienie wykonywanych przez nas utworów oraz umożliwią przyjęcie nowych muzyków do naszej Orkiestry.

Zarząd Stowarzyszenia
Orkiestra Dęta „TON” w Goszczy

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy