Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Miło nam poinformować, że STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYN WIEJSKICH GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA „KOLIBABY” zrealizowało projekt pt. „Zakup namiotów wystawienniczych dla Stowarzyszenia „Kolibaby”. Dofinansowanie projektu otrzymaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty finansowanego z osi 4 LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach zadania zostało zakupionych 8 namiotów 3×6 m oraz 2 namioty 3×3 m wraz z kompletem akcesoriów.
Łączna kwota projektu wyniosła 31 041,52 zł z czego 21 833,18 zł to kwota współfinansowania otrzymana w ramach PROW 2007-2013.
Realizacja projektu przyczyni się bardzo do rozwoju naszej Organizacji oraz umożliwi organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca uczestnictwo w różnego typu wydarzeniach kulturalnych i sportowych poprzez bezpłatne udostępnienie namiotów wystawienniczych.
Bliższych informacji na temat projektu udziela Prezes Stowarzyszenia- Renata Wiss (tel. 504 743 842)

Zarząd Stowarzyszenia „Kolibaby”

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy