Konkurs fotograficzny „Nasza Pamięć – miejsca Pamięci Narodowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – rozstrzygnięty

Z inicjatywy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji zorganizowany został konkurs fotograficzny pn. „Nasza Pamięć – miejsca Pamięci Narodowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” – 100-lecie Odzyskania Niepodległości
w obiektywnie, którego celem było przede wszystkim promowanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie naszej gminy, takich jak: pomniki, cmentarze wojenne,tablice, obeliski, obiekty i miejsca związane z działaniami wojennymi, powstańczymi, symbole narodowe, a także „niemi świadkowie” naszej historii przydrożne krzyże i kapliczki. Konkurs ten stawiał sobie za cel także rozbudzanie zainteresowania historią gminy, szczególnie wśród młodszego pokolenia jej mieszkańców. Na konkurs wpłynęło 26 prac, które oceniało jury w składzie: pan Mikołaj Mikołajczyk – Przewodniczący, pani Kornelia Głowacka-Wolf, ksiądz proboszcz Bogusław Zając,ksiądz Mieszko Ćwiertnia oraz pan Jerzy St. Kozik. Po wszechstronnej analizie, przeprowadzonej zarówno pod względem wartości artystycznej jak i merytorycznej nadesłanych na konkurs prac, jury przyznało nagrody następującym autorkom:

I miejsce – pani Magdalena Rogozik za pracę „Pamięć o Bezimiennych”
•II miejsce – pani Dominika Dubas-Szlachta za pracę „Bohaterom o Biało-Czerwonych Sercach”,
• III miejsce – pani Hanna Jungiewicz za pracę „Tylko słońce o nas pamięta – codziennie nas odwiedza”.

Ponadto, Przewodniczący Komisji Konkursowej pan Mikołaj Mikołajczyk, wyróżnił dodatkowo trzy prace, a to:
„Cierpienie przeplatane nadzieją” pani Marty Broś
„Poległym w Łęgu” pani Małgorzaty Michalik
„Grób żołnierza austriackiego”, którego autorem jest Piotr Adamski.
Uroczyste podsumowanie Konkursu, połączone z wręczeniem jego Laureatkom nagród przez pana Marka Jamborskiego, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyło się w niedzielę 11 listopada 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Baranowce, podczas uroczystego spotkania zorganizowanego z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy