Konkurs integracyjny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Pasja łączy pokolenia”.
Główną ideą konkursu jest twórcza integracja pokoleń. Konkurs ma na celu ukazanie więzi międzypokoleniowej i obszarów, w których oba pokolenia mogą inspirować i uczyć się od siebie nawzajem.
Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – www.rops.krakow.pl

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy