KONKURS NA WIELKANOCNĄ PALMĘ

Czy jest coś ważniejszego, co możemy przekazać przyszłym pokoleniom niż nasza rodzima tradycja? Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza dzisiaj, gdy większość z nas biegnie szybko do nowoczesności.

 Organizator Konkursu:

  • Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy 

Cel konkursu:

 · Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm .

 Zasady uczestnictwa:

 · W konkursie mogą uczestniczyć szkoły, organizacje oraz mieszkańcy Gminy-  konkurs jest otwarty.

 · Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – prace indywidualne i prace zespołów.

 · Na konkurs należy dostarczyć jedną, własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną.

 · Palma musi mieć minimum 30 cm wysokości

  • Praca konkursowa powinna posiadać cechy palmy wielkanocnej: smukły bukiet wykonany z różnego rodzaju gałązek, ziół i kwiatów. Tradycyjnie powinny się w nim znaleźć gałązki wierzbowe (symbol życia i zmartwychwstania) obsypane puszystymi baziami oraz inne tzw. rośliny wiecznie zielone (tuje, bukszpan, cis itp.). Palma powinna być wykonana z tworzyw naturalnych i tradycyjnych (słoma, kolorowa bibuła, papier, włóczka, drewno, piórka, suszone kwiaty, borowina, itp.

 · Prace zawierające ozdoby plastikowe  i metalowe nie będą brane pod uwagę !

 . Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne.

Przebieg konkursu:

  • Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach: a. prace indywidualne b. prace zbiorowe – (zgłoszenia rodzinne, grup szkolnych, organizacje…)
  • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Kultury i Promocji. Ocena dokonana zostanie według następujących kryteriów: – ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, – dobór i wykorzystanie materiałów ( w szczególności naturalnych), – estetyka oraz trwałość pracy. – pomysłowość wykonania. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 · Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody i wyróżnienia.

  • zgłoszenie udziału w konkursie należy  dokonać telefonicznie pod nr tel. 12 387 18 11 lub osobiście w siedzibie CKiP Baranówka 6, do dnia 17 marca do godziny 18.00.
  • zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
  • Prace zaopatrzone w metryczkę zawierającą (imię i nazwisko, szkoła, rodzina, organizacja…) należy dostarczyć po mszy świętej w Niedzielę Palmową w dniu 20 marca 2016r. do CKiP do godziny 16.00.

 · Ocena palm i wręczanie nagród odbędzie się w Sali widowiskowej Centrum Kultury  w Niedzielę Palmową o godz. 17.00

  • Palma pozostaje własnością grupy wykonawców, po konkursie możliwy odbiór palm.
  • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 REGULAMIN KONKURSU NA WIELKANOCNĄ PALMĘ do pobrania tutaj(PDF)

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy