KONKURS ,, NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,, NAJPIĘKNIEJSZA
OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Organizator:
Centrum Kultury i Promocji w 
Kocmyrzowie -Luborzycy
Baranówka 6

Cel konkursu:
kultywowanie tradycji związanych ze Świętem Bożego Narodzenia
rozwijanie i kształtowanie poczucia estetyki
inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych
promocja osób utalentowanych plastyczne
rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

Zasady uczestnictwa:
1.W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kocmyrzów – Luborzyca
2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy w terminie do piątku 16.12.2016 roku do godziny 19.00 do siedziby CKiP Baranówka 6
3.Praca musi być wykonana samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań umiejętności i inwencji twórczej uczestnika.
4.Do pracy musi być dołączona metryczka zawierająca : imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz klasę i nazwę placówki do której uczęszcza.
5.Na konkurs można dostarczyć maksymalnie jedną pracę danego uczestnika
6.Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
– przedszkola i klasy ,,0”
– klasa I – III
– klasa IV – VI
– gimnazjum
– kategoria open

7.Ocena i nagrody:
– jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.
– ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.

8.Kryteria oceny:
– oryginalny pomysł
– estetyka wykonania pracy
– zgodność pracy z założeniami konkursowymi
– technika wykonania
– indywidualny charakter pracy.

9.Sprawy organizacyjne
– Prace przekazane na rzecz konkursu nie będą zwracane uczestnikom. Będą one przekazane na licytację podczas ,,Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
– W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie:
12 387 18 11. Konkurs koordynuje Elżbieta Pierwoła

10.Rozstrzygnięcie konkursu , wręczenie nagród, dyplomów oraz wystawa prac zgłoszonych odbędzie się w dniu 06.01.2017 r. podczas uroczystości ,,Trzech Króli” w siedzibie CKiP Baranówka 6

11.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO do pobrania tutaj (PDF)

 

 

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy