KONKURSIE PLASTYCZNYM na ,,Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową”

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy
zaprasza do wzięcia udziału w 

KONKURSIE PLASTYCZNYM
na ,,Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
na ,, NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

Cel konkursu:
• kultywowanie, utrwalanie i przekazywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez znak graficzny
• rozwijanie i kształtowanie poczucia estetyki
• inspirowanie do twórczych poszukiwań z zakresu różnych technik plastycznych
• promocja osób utalentowanych plastycznie
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz dorośli z terenu gminy Kocmyrzów – Luborzyca
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy w terminie do czwartku 21.12.2017 roku do godziny 13.00
do siedziby CKiP Baranówka 6
3. Praca musi być wykonana samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań umiejętności i inwencji twórczej uczestnika.
4. Do pracy musi być dołączona metryczka zawierająca : imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz klasę i nazwę placówki do której uczęszcza.
5. Na konkurs można dostarczyć maksymalnie jedną pracę danego uczestnika
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
– przedszkola i klasy ,,0”
– klasa I – III
– klasa IV – VII
– gimnazjum
– kategoria dorośli
7. Format pracy maksymalnie 21 cm x 15 cm, technika dowolna, podłoże papierowe płaskie
8. Ocena i nagrody:
– jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.
– ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.
9. Kryteria oceny:
– oryginalny pomysł
– estetyka wykonania pracy
– zgodność pracy z założeniami konkursowymi
– technika wykonania
– indywidualny charakter pracy.
Sprawy organizacyjne
– Prace przekazane na rzecz konkursu będą zwracane uczestnikom po wernisażu i wystawie która potrwa do końca stycznia 2018 roku.
– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
– W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie:
12 387 18 11. Konkurs koordynuje Elżbieta Pierwoła
– Rozstrzygnięcie konkursu , wręczenie nagród, dyplomów oraz wystawa prac zgłoszonych odbędzie się w podczas Koncertu Noworocznego w siedzibie CKiP Baranówka 6 w 2018 roku
– Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj (plik PDF)

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy