„KULTURKA Z PODWÓRKA”

Korzystając z programu „ Działaj Lokalnie ” Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” przy współpracy z CKiP zrealizowało projekt pt. „Kulturka z Podwórka”, którego głównym elementem był zakup sprzętu niezbędnego do przekazu on-line w czasach obostrzeń związanych z wystąpieniem na terenie RP Covid- 19. Projekt obejmował organizację działań kulturalnych skierowanych do różnych grup odbiorców w tym dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Realizacja przyniosła zaplanowane rezultaty, między innymi zwiększył się dostęp mieszkańców do różnego rodzaju spotkań i warsztatów. Przeniesienie działań edukacyjnych ze świata realnego do świata online zaktywizowało lokalnych twórców, artystów oraz Radę i Samorząd Gminy Kocmyrzów –Luborzyca. Całkowita kwota realizacji projektu: 6280,00 zł.

„Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa”

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy