,,Magia ceramiki”

W czerwcu w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy odbyły się warsztaty ceramiczne dla dzieci od 10 roku życia oraz dorosłych mające na celu upowszechnianie twórczości artystycznej oraz rozwijanie kreatywności wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy. Warsztaty prowadziła Pani Marita Benke – Gajda prowadząca własną pracownię ceramiczną oraz kształcąca młodzież Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia ,, Gmina Aktywna +” i podzielone były na trzy etapy. Pierwszy etap dotyczył historii ceramiki od starożytności po dzień dzisiejszy oraz metod wytwarzania ceramiki. Drugi etap obejmował zajęcia praktyczne podczas których uczestnicy warsztatów lepili na formach naczynia gliniane oraz dowolne figury i dowolne kształty. Trzecim etapem była wystawa prac podczas Dni Gminy.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i na pewno jeszcze będą kontynuowane w roku kulturalnym 2019/2020.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

 

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy