„NASZ OGRÓD WERTYKALNY”

W ramach programu grantowego „Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO” Fundacja Santander – Centrum
Kultury i Promocji otrzymało w formie darowizny dotację na projekt „ Nasz ogród wertykalny ”
na kwotę 7000 zł. Działania projektowe obejmowały zaprojektowanie i wykonanie muralu roślinnego
w budynku CKiP. Pozyskana dotacja pozwoliła również na zakup, montaż i malowanie budek na
warsztatach „Ptaszkowe Love” oraz zasadzenie roślin miododajnych na terenie CkiP.
Do realizacji projektowej zaangażowane były dzieci oraz młodzież, która uczestniczyła we wspólnym
sadzeniu roślin. Zakupione budki dla ptaków zostaną zawieszone na pobliskich drzewach w
Baranówce.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy