„ O ZŁOTY KLUCZ POWIATU”

W ramach zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochronie dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” przy współpracy z Centrum Kultury Promocji otrzymało dotację z Powiatu Krakowskiego w kwocie 7000 zł. na zorganizowanie Czwartego Powiatowego Festiwalu Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego”. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w  roku 2020 festiwal został odwołany.

Całkowity koszt złożonego wniosku opiewał na kwotę 13 000,00 zł.

„Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego”

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy