Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,
Odbiorcy oferty Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy,
Pragniemy poinformować, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował regulamin dotyczący prowadzenia zajęć w naszej instytucji dostosowany do stanu epidemii i nie widzi przeciwwskazań i do wznowienia działalności przy zachowaniu reżimu sanitarnego zawartego w tymże regulaminie. Jednocześnie Inspektor Sanitarny wskazuje, iż w trakcie prowadzenia naszej działalności należy zachować dodatkowo następujący reżim sanitarny:
1. Przed wejściem do lokalu oraz po wyjściu z zajęć uczestnicy mają obowiązek dezynfekowania rąk.
2. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas trwających zajęć.
3. Każda osoba ma osłonięty nos i usta, pomijając osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.
4. Nie pozostawiamy odzieży wierzchniej w szatni.
5. W czasie przerwy między zajęciami dokonywana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych.
6. Przerwa pomiędzy kolejnymi zajęciami wynosi 15 min.
7. Sale po każdych zajęciach są wietrzone.
8. W toalecie zapewniamy środki do higienicznego mycia rąk, kosz na odpady, obowiązuje zakaz używania urządzeń nadmuchowych.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną oferta zajęć i dostosowania się do obowiązujących regulaminów.
https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury

Zasady postępowania dokument  do pobrania tutaj plik PDF

Oświadczenie do pobrania tutaj plik PDF

 Wytyczne Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczące zajęć (PDF) z 5 czerwca 2020 r.

Wytyczne Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczące zajęć (PDF) z 9 czerwca 2020 r.

Wprowadził: R.A.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy