Piórem spisane, piórkiem zagrane

W sobotę 22 września 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyły się dwa wydarzenia pod wspólną nazwą „Piórem spisane, piórkiem zagrane”. Pierwszym było przedstawienie pt. „W poszukiwaniu rodzinnej miłości” w wykonaniu młodzieżowej Apostolskiej Grupy Teatralnej działającej w Gdowie, a drugim koncert duetu klawesynowego ClaveDuo w składzie Anna Huszczo i Joanna Solecka, z udziałem aktora Bogdana Brzyskiego. Całość projektu została dofinansowana ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura dostępna”, a CKiP było jednym z partnerów biorących udział w przedsięwzięciu.
Młodzieżowa grupa teatralna z Gdowa pracuje pod opieką ks. Roberta Anusiewicza. Ten ambitny zespół ma już swoim koncie kilka udanych spektakli, które chętnie wystawia nie tylko w rodzinnej miejscowości, oraz za które uzyskała nagrody na przeglądach twórczości młodzieżowej. Tym razem mieszkańcy naszej gminy mogli obejrzeć ciekawą wizję, dotyczącą relacji rodzinnych, oczekiwań młodego pokolenia i trudnych doświadczeń współczesnej rodziny polskiej. Śmiałe podejście do tematu i zaangażowanie młodych aktorów sprawiły, że przedstawienie spotkało się z żywym przyjęciem i zrozumieniem publiczności. Życzymy młodym artystom wielu kolejnych udanych przedsięwzięć i zachęcamy ich do nieustannego rozwoju swojej fascynacji teatrem i aktorstwem.
Występ duetu klawesynowego ClaveDuo z Bogdanem Brzyskiem opierał się na tekstach dzieła historycznego autorstwa pamiętnikarza Jędrzeja Kitowicza pt. „Opis obyczajów za panowania Augusta III”. Recytacjom towarzyszyła muzyka pochodząca z czasów tuż przed i zaraz po rozbiorach Polski. W programie koncertu znalazły się utwory kompozytorów polskich: Mikołaja Kleofasa Ogińskiego, Józefa Elsnera, Franciszka Lessla, niemieckich: Wilhelma Friedemanna Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha i francuskiego: Armanda Luisa Couperina. Muzyka ta powstała i funkcjonowała w żywym repertuarze właśnie w czasach powstawania dzieła J. Kitowicza. „Opis obyczajów” traktuje o poszczególnych sferach życia wszystkich stanów dawnej Polski. Daje przegląd zwyczajów i prawa, dostarcza wiedzy na temat codzienności – jak się ubierano, co jadano, jak wyglądał dzień powszedni, jak wychowywano dzieci i edukowano młodzież, jakie powinności i przywileje przypisane były przedstawicielom różnych stanowisk itd. Relacja autora poświadcza coraz powszechniejsze i w końcu nieuniknione – pomimo krytyki tego procesu – przenikanie obcych wpływów do powszechnej w Polsce kultury sarmackiej. Elementy stylu życia innych nacji, zwłaszcza Niemców i Francuzów, coraz śmielej wkraczały do tradycyjnej rzeczywistości staropolskiej, powoli ją wypierając i zyskując coraz większą akceptację społeczeństwa. „Opis obyczajów” zaskakuje wnikliwością obserwacji i humorem autora, pozwala zrozumieć i uchwycić to, jak dalece nasz współczesny świat się zmienił, a jednocześnie pomaga namacalnie poczuć ciągłość naszej narodowej tradycji i poczucia polskości.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy