projekt pt.’’ Kulturka z Podwórka ‘’.

W ramach otrzymanej dotacji z Programu Działaj Lokalnie Stowarzyszenie ''Gmina Aktywna +” otrzymało dotację w wysokości 3960 zł  na projekt pt.’’ Kulturka z Podwórka ‘’. Działania projektowe skierowane są do różnych grup wiekowych i obejmują wspólne warsztaty, zajęcia : muzyczne ,taneczne, plastyczne, teatralne, sportowe, prelekcje prozdrowotne a także nagranie teledysku z młodzieżą.

Dzięki zakupieniu sprzętu do nagrywania będzie możliwy profesjonalny przekaz w formie on-line dla pozostałych uczestników. Realizacja planowanych działań już w sierpniu.

'' Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. ''

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy