Promocja Orkiestr Dętych w Licheniu

20 maja po raz kolejny w Licheniu rozbrzmiały głosy kilku tysięcy chórzystów i orkiestrantów, wśród których nie zabrakło Orkiestry Dętej TON z Goszczy i Skrzeszowianki ze Skrzeszowic, dyrygowanych przez Dariusza Pikora. Dzięki uprzejmości i wsparciu Centrum Kultury i Promocji w Baranówce obie orkiestry udały się do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na VII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr „Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”. Zloty te odbywają się w Licheniu co dwa lata w okolicy 18 maja, czyli rocznicy urodzin świętego papieża. Muzycy uświetnili uroczystą Mszę św. w bazylice, a po południu odegrali koncert  na schodach przed świątynią. Blisko 60 orkiestr i 30 chórów z całej Polski wspólnie wykonało patriotyczno-religijny repertuar, m.in. Rotę, Mazurek 3 Maja czy Santo subito Grzegorza Duchnowskiego na cześć Jana Pawła II. Wykonanie przez tak liczne grono muzyków sprawiło, że muzyka rozbrzmiała z niezwykłą mocą, dodatkowo wzmocnioną akustyką największej świątyni w Polsce. Wraz z orkiestrami do Lichenia udały się również poczty sztandarowe OSP w Goszczy i OSP w Skrzeszowicach, które wraz z innymi pocztami oraz z głównym sztandarem Związku OSP RP zostały wprowadzone do bazyliki na Mszę świętą przy dźwiękach Marszu Strażaków, wykonywanego przez wszystkie zebrane orkiestry. Wszyscy uczestnicy zlotu byli dumni z tego, że mogli reprezentować gminę w tak wartościowym wydarzeniu oraz z tego, że w tej wielkiej orkiestrze zebranej z całej Polski nie zabrakło ich głosów. Gratulujemy!!!

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy