Quiz niepodległościowy!

Pragniemy zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w wyjątkowej zabawie – pierwszym tego typu wydarzeniu na naszym facebooku! Quiz niepodległościowy zostanie przeprowadzony w formie transmisji LIVE na fanpage CKiP na facebooku – 11 listopada punktualnie o godz. 14:00. Każdy uczestnik jest mile widziany, bez względu na wiek – potrzebny będzie tylko smartfon z internetem (pełniący rolę pilota do zaznaczania odpowiedzi). Quiz zostanie przeprowadzony przy użyciu platformy www.kahoot.it Liczymy na zaciętą rywalizacje!. Wszelkie zasady gry zostaną wytłumaczone na początku transmisji LIVE. Zachęcamy do wcześniejszego zainstalowania aplikacji kahoot na telefonie (choć nie jest to konieczne), do sprawniejszego udzielania odpowiedzi :). Do zobaczenia wkrótce!

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników quizu “Niepodległościowego” organizowanego w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy  z siedzibą w Baranówce.

Od 25 maja 2018 r. zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci lub podopiecznych  jest Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy z siedzibą w Baranówce (dalej CKiP), Baranówka 6, 32-010 Luborzyca.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CKiP możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@ckip.pl 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji quizu “Niepodległościowego” przez:

 • przeprowadzenie wydarzenia LIVE na fanpage'u CKiP (platforma Facebook), zakres i sposób przetwarzania danych dokładnie opisujemy w Polityce Prywatności, zawsze dostępnej pod adresem: https://ckip.pl/polityka-prywatnosci-1.html.
 • Rejestracja odpowiedzi zostanie przeprowadzona za pomocą zewnętrznego narzędzia Kahoot! Szczegółowe zasady prywatności w tym zasady prywatności przetwarzania danych dzieci znajdują się tutaj: https://kahoot.com/privacy-policy/ 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku osób niepełnoletnich jest to zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Aktywny udział w quizie traktowany będzie jako  wyraźna, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji quizu oraz wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA).
 5. Uczestnikowi konkursu przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować względem CKiP:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Więcej informacji znajdziesz na stronie ADO: https://ckip.pl/polityka-prywatnosci-1.html

 

Wprowadził: R.A.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy