RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy z siedzibą Baranówka 6, 32-010 Luborzyca, zwanym dalej CKiP. W CKiP został powołany inspektor danych osobowych Pani Paulina Pietroń i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl

Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć wychowanków, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia CKiP i działań dydaktyczno-wychowawczych. W związku z wyrażoną zgodą na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) na:

a)      przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej CKiP, witrynach w siedzibie CKiP.

b)      nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.

 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej CKiP, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku na oficjalnej stronie www Placówki/Jednostki. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy