Różnorodność

Dobiegł końca projekt „Różnorodność” Fundacji Więcej Serca, realizowany w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie- Luborzycy. Projekt trwał dwa miesiące (październik-listopad) i złożony był z kilku działań, które chcielibyśmy krótko Państwu przybliżyć w dalszej części teksu.

 Główny trzon projektu stanowił cykl 4 warsztatów poświęconych edukacji globalnej odbywających się w CKiP w Kocmyrzowie-Luborzycy w soboty. Podczas zajęć uczestniczki dowiedziały się m.in. ciekawostek o życiu w krajach Globalnego Południa oraz o problemach jakie niesie ze sobą nadmierna konsumpcja. Wspólnie zastanawialiśmy się skąd pochodzą produkty, które spożywamy oraz sprawdziliśmy jak to jest mieszkać w wiele osób na bardzo małej przestrzeni, a także jaki mamy wpływ na los innych ludzi. Sprawdzaliśmy również skąd pochodzą noszone przez nas ubrania, a także w jakich warunkach zostały uszyte. Wspólnie zastanawialiśmy się czym jest pomoc humanitarna oraz w jaki sposób pomagać innym.W ramach projektu odbył się również internetowy konkurs literacki na najlepszy esej dotyczący powiązańPolaków z krajami Globalnego Południa. Obecnie jury konkursowe pracuje nad wyłonieniem zwycięzców, do których przesłane zostaną zestawy książek. Już niebawem na stronie Fundacji Więcej Serca (www.wiecejserca.ogr) w zakładce projekty można będzie zapoznać się z wynikami konkursu oraz pobrać publikację zawierającą najlepsze opowiadania nadesłane na konkurs.W sobotę 23 listopada w CKiP odbył się również Dzień Globalny, zorganizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Był on zarówno podsumowaniem spotkań warsztatowych – podczas Dnia Globalnego prezentowane były prace powstałe w czasie warsztatów – jak również okazją, aby poznać trochę zwyczajów i kultury innych krajów. Impreza była okazją do zagrania w gry z różnych stron świata, obejrzenia filmikówmówiących o wybranych problemach globalnych (wycinek lasów, łamanie praw człowieka, nadmierna konsumpcja dóbr i usług). Można było również zapoznać się z certyfikatami umieszczanymi na żywności oraz spróbować produktów Sprawiedliwego Handlu oraz żywności z upraw ekologicznych.

 

Podczas gdy niektórzy uczyli się tworzenia biżuterii i ozdób recyklingowych od pań ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów-Luborzyca „Kolibaby”, inni przyrządzali maseczki do twarzy z lokalnych produktów. Wszystkim gościnom dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę!Fundacja Więcej Serca serdecznie dziękuje Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy za udostępnienie Sali oraz pomoc w organizacji warsztatów oraz Paniom zeStowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za przepyszne posiłki i pomoc w organizacji Dnia Globalnego!

Zespół Fundacji Więcej Serca

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy