Sukces zespołu „Serenada”

W dniu 7 grudnia 2012 odbył się I Powiatowy Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych
w Krzeszowicach. Inicjatorem i organizatorem Przeglądu było Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Patronat nad Przeglądem objął Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka.


Występy zespołów oceniała komisja w następującym składzie:

Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog – przewodnicząca,
Teresa Marcinkowska, etnograf,
Gustaw Juzala, etnomuzykolog.

W Przeglądzie wzięły udział 2 grupy dziecięce, 2 młodzieżowe, 17 grup i 8 solistek,
w kategorii osób dorosłych.
Wśród grup występujących w kategorii osób dorosłych znalazły się grupy mieszane i grupy kobiece, wykonujące repertuar należący do widowisk kolędniczych, tradycyjnie
wykonywanych przez mężczyzn.

W kategorii dorośli – GRUPY:
2 równorzędne I miejsca: nagrody finansowe w kwocie 250 zł i statuetki Dużego Anioła
Zespół „Serenada”
Zespół „Kozierowianie”

Gminę Kocmyrzów-Luborzyca reprezentował zespół „Serenada” działający przy Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 4 w Kocmyrzowie-Luborzycy

Zespół w składzie: Kierownik Chochołek Helena
Chochołek Stanisław
Kaczmarczyk Helena
Kaczmarczyk Piotr
Kaczmarczyk Józef
Komenda Janina
Zdybał Ludwik
Rażna Maria
Augustynek Stanisław
Pochopień Maria

Gratulujemy sukcesu i oczekujemy następnych.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy