Sukcesy na Przeglądzie Pastorałek i Kolęd

W dniu 16 grudnia 2017 r. w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbył
się VII Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego.
Naszą gminę reprezentował działający przy Centrum Kultury i Promocji
w Kocmyrzowie-Luborzycy zespół „Serenada” oraz soliści wchodzący w skład
zespołu.
Uczestnicy przeglądu prezentowali przed komisją oceniającą utwory
pochodzące z kantyczek, starych zapisków i przekazu ustnego.
„ Serenada” oraz soliści zaprezentowali m.in. „Pastuszkowie bracia mili”,
„Dziecina mała” , „Z narodzenia Pana”, „Łaska z nieba”, „Pomaluśku Józefie”.
Jury przeglądu, po wysłuchaniu 6 grup dziecięcych, 21 grup śpiewaczych oraz 
11 solistów postanowiło przyznać 2 równorzędne I miejsca dla zespołów
„Serenada” – grupa kobieca i „Serenada” – grupa męska.
W kategorii solistów – II miejsce otrzymała (również członkini „Serenady”)
– Pani Paulina Tomczyk.
Serdecznie gratulujemy!

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy