Święto Niepodległości w naszej gminie

W piątek 11 listopada br. odbyły się w naszej gminie, podobnie jak i w całej Polsce, uroczyste obchody 98 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli. Obchody tego wyjątkowego dla każdego Polaka święta, rozpoczęła uroczysta, koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Luborzycy. Nabożeństwo to wspólnie odprawiali proboszcz parafii w Prusach ksiądz Bogusław Zając, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher oraz proboszcz parafii w Goszczy ksiądz Andrzej Orlikowski, który wygłosił okolicznościową homilię. To wyjątkowe nabożeństwo w luborzyckim kościele uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie naszej gminy, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa, Gimnazjum w Luborzycy oraz Szkół Podstawowych z Luborzycy, Łuczyc, Goszczy, Łososkowic i Prus. Po zakończonej Mszy św. jej uczestnicy udali się pod Pomnik „Poległych za Ojczyznę”, przy którym honorową wartę pełnili druhowie, Prezesi jednostek OSP Marszowice i Rawałowice.

Uroczystości pod luborzyckim Pomnikiem rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Pana Marka Jamborskiego, który podkreślił w nim szczególne znaczenie obchodów Święta Niepodległości dla Polaków zarówno w jego aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Wójt złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom i organizacjom, które przyczyniły się do organizacji obchodów tegorocznego gminnego Święta Niepodległości. Po wystąpieniu Pana Wójta Marka Jamborskiego przy akompaniamencie werbli nastąpiło złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległych za Ojczyznę” przez delegację Związku Kombatantów, Samorządu naszej gminy,Centrum Kultury i Promocji, Gminnego Zespołu Oświaty, Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, członków gminnej organizacji PSL, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Miejscowego Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie, Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie oraz działających na terenie naszej gminy szkół, a także przedszkola w Dojazdowie. W imieniu samorządu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca kwiaty złożyli Wójt Gminy Pan Marek Jamborski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Małgorzatą Doniec, natomiast w imieniu Związku Kombatantów jego Prezes – porucznik Michał Pociask wraz z kapitanem Mieczysławem Żurkiem oraz Panią Grażyną Dubiel. Oficjalną część uroczystości rocznicowych pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” w Luborzycy zakończył, zgodnie z wieloletnią już tradycją, koncert utworów patriotycznych w wykonaniu strażackiej orkiestry dętej „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrza Pana Dariusza Pikora. Dalsza część obchodów 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości miała miejsce w sali koncertowej Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbyła się prezentacja specjalnego, okolicznościowego programu artystycznego „Patriotyzm przez Pokolenia” pod hasłem „Koncert dla Niepodległej”. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”działające przy luborzyckim Gimnazjum, Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Szkoły Podstawowe w Kocmyrzowie i Goszycach. Szczególną rolę przy powstaniu tego programu artystycznego odegrały Panie: Anna Kramarz i Małgorzata Doniec ze Stowarzyszenia „Szansa”, Panie Barbara Warelis, Marzena Burlyta – SP Kocmyrzów I, Pani Jadwiga Klimek – SP w Goszycach oraz Pani Agnieszka Brodowska – Dyrektor CKiP wraz z instruktorem Centrum Kultury Panem Pawłem Dys. Istotną rolę w podkreśleniu patriotycznego charakteru przygotowanego programu spełniała również towarzysząca mu oprawa multimedialna, której autorem był Pan Mateusz Kramarz. Spektakl, zaprezentowany przez młodych artystów z naszej gminy (Natalię Rodak, Marcina Salachnę,Wiktorię Kleszcz,Wiktorię Doniec, Esterę Wierzbińską, Dominikę Doniec, Wiktorię Klimczak oraz uczniów SP w Kocmyrzowie i Goszycach) spotkał się z gorącym i bardzo emocjonalnym przyjęciem ze strony mieszkańców, którzy z roku na rok w coraz większej liczbie uczestniczą w gminnych obchodach „Święta Niepodległości”. Tak jak i w latach ubiegłych kolejnym punktem obchodów „Dnia Niepodległości” było wspólne śpiewanie młodych artystów wraz z obecną w Centrum Kultury publicznością najpopularniejszych pieśni i piosenek patriotycznych. Tegoroczny „Dzień Niepodległości” zakończyła tradycyjna „wojskowa grochówka”, przygotowana przez firmę „Elegant Bankiet”, a ufundowana przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

tekst Jerzy St. Kozik

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy