„Technika Midasa”

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy miało zaszczyt doświadczyć niecodziennej techniki rysunku zwanej

„techniką Midasa”. Wynalazcą wyjątkowego kunsztu jest pan Zbigniew Jagielnicki z Wałbrzycha, który tworzy swe dzieła

przy użyciu elektrycznego długopisu, folii introligatorskiej oraz czarnego papieru. Dzięki dobroduszności Pana

Jagielnickiego najmłodsi uczestnicy zajęć Centrum Kultury i Promocji w ramach warsztatów plastycznych mogli

samodzielnie przećwiczyć niezwykłą metodę szkicu tworząc bajkowe rysunki. Przesłane przez życzliwego artystę

niezbędne materiały pozwoliły na zorganizowanie pierwszych tego typu zajęć w Polsce. Ogromną radość sprawiły nam

szerokie uśmiechy na buziach naszych Milusińskich. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Zbigniewowi Jagielnickiemu

za życzliwość, owocną współpracę i poświęcony czas oraz Joannie Jagielnickiej i Nikoli Wasąg za oryginalne

przedstawienie architektury gminy Kocmyrzów-Luborzyca w nadesłanych rysunkach.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy