Warsztaty historyczne „Poznaj historię swojej gminy!” – podsumowanie

 Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zorganizowało dla mieszkańców naszej gminy, na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, cykl warsztatów historyczno -genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Podczas organizowanych w co drugą sobotę spotkań miłośnicy historii, szczególnie zaś dziejów ziem tworzących dzisiejszą gminę Kocmyrzów-Luborzyca, mogli poznać jej nieznane, a jakże barwne i interesujące dzieje, poczynając od epoki średniowiecza a kończąc na dramatycznych wydarzeniach lat I wojny światowej. Te „historyczne spotkania”, które jak już wspomniano odbywały się w naszym gminnym Centrum Kultury i Promocji, rozpoczęły się 15 września a zakończyły 17 listopada br. Spośród wielu poruszonych podczas nich tematów dużym zainteresowaniem cieszyły się te związane z dziejami naszej gminy na przestrzeni ostatnich trzech stuleci w tym m.in. poruszające takie kwestie jak, życie codzienne chłopów w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca, udział mieszkańców naszych ziem w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości czy też historia tych terenów w okresie I wojny światowej. Organizatorów Warsztatów historycznych „Poznaj historię swojej gminy!” cieszy szczególnie fakt zainteresowania dziejami lokalnymi wśród osób z rożnych grup wiekowych i zawodowych. Podczas organizowanych spotkań na sali spotkać można było bowiem zarówno przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak i uczniów naszych szkół podstawowych, nierzadko zresztą w towarzystwie swoich rodziców.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy