WIDOWISKO ARTYSTYCZNE „ Betlejem Polskie Lucjana Rydla”

„ Betlejem Polskie Lucjana Rydla” to projekt, którego aktualnie trwa realizacja na terenie Gminy
Kocmyrzów –Luborzyca. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w kwocie 10000 zł. odbywają
się warsztaty muzyczne, wokalne, choreograficzne i teatralne, przygotowujące dzieci i młodzież
do planowanego w grudniu 2021 r. widowiska artystycznego pt. ”Małopolskie Betlejem”, które
odbędzie się przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji. W ramach projektu został ogłoszony
nabór do powstałego zespołu „Złoty Kłos”. Wszyscy uczestnicy warsztatów przygotują widowisko
na miarę zespołu „Mazowsze”, a opracowana reżyseria przeniesienie narodziny Jezusa na polski
krajobraz – ożywiając przeszłość. Planowane działania mają na celu wspierania lokalnego folkloru
oraz utrzymania tożsamości z małopolską kulturą.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” przy wparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy