Wyróżniony instruktor

W sobotę 16 marca 2013 r. w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie instruktorów muzyki pracujących w domach, ośrodkach i centrach kultury z władzami Starostwa Powiatowego w Krakowie. Wśród 10 instruktorów, którym wręczono pisemne podziękowania oraz upominki znalazł się też instruktor pracujący w naszym CKiP – Paweł Dys.
Nagrody wręczała Wicestarosta Powiatu Krakowskiego – Pani Urszula Stochel oraz Dyrektor Biura Współpracy i Promocji – Pani Małgorzata Zięć.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy