XIV Gminny Konkurs Potraw Regionalnych – 11 luty 2012 r.


W sobotę 11 lutego br. w Szkole Podstawowej w Luborzycy odbył się już po raz czternasty Gminny Konkurs Potraw Regionalnych, którego organizatorami są Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy. W tegorocznej edycji Konkursu Potraw Regionalnych uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z Łuczyc, Kocmyrzowa, Karniowa, Goszyc, Zastowa, Prus, Maciejowic, Pietrzejowic, Łososkowic, Głębokiej, Dojazdowa, Skrzeszowic oraz panie ze Stowarzyszenia „Aktywna Wieś Goszcza – Sadowie”. Podobnie jak i w latach ubiegłych tegoroczny Gminny Konkurs Potraw Regionalnych był wielkim świętem integrującym naszą lokalną społeczność, a także spotkaniem z tradycją i wspaniałym przeglądem wyrobów kulinarnych naszego regionu.

Na „konkursowych stołach” zaprezentowane zostały m.in. tradycyjne wypieki, pierogi, specjaływędliniarskie, sałatki, potrawy z mięs, ryb i warzyw, a także różnorakie „domowe” nalewki. Jako, że to doroczne spotkanie z tradycjami kulinarnymi naszej gminy ma charakter konkursu, przegotowane przez Panie z Kół Gospodyń oraz Stowarzyszenia „wytwory” sztuki kulinarnej oceniały dwie konkursowe komisje. W skład pierwszej z komisji, która oceniała „ konkursowe” potrawy wchodziły panie: Barbara Kawa – Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Małgorzata Popławska – Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Jadwiga Bogucka – Zawiślak – etnograf, pracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Z kolei drugą komisję, której zadaniem był wybór najlepszej nalewki tegorocznego konkursu tworzyli tym razem sami panowie, a to: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pan Augustyn Kaczmarczyk oraz Sołtys Wiktorowic pan Adolf Kura.

Zanim jednak wymienione komisje rozpoczęły swoją „pracę” Gospodarze XIV Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych pan mgr inż. Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz pani mgr Aneta Jungiewicz – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy serdecznie powitali przybyłych do Luborzycy Gości. Byli wśród nich m.in. wspomniany już Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego pani Urszula Stochel, Posłowie na Sejm RP pani Lidia Gądek oraz pan Józef Lasota, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego pani Małgorzata Popławska, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Włodzimierz Okrajek, radni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z panią Małgorzatą Doniec – Przewodniczącą Rady Gminy na czele, proboszczowie i księża z parafii naszej gminy oraz sąsiadującej z nią parafii w Raciborowicach, Sołtysi, przedstawiciele Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, członkowie OSP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z Komendantem Gminnym OSP panem Andrzejem Szwajcą na czele, dyrektorzy placówek oświatowych, lekarze oraz przedstawiciele lokalnego biznesu.
Po uroczystym powitaniu Gości, Wójt Gminy pan Marek Jamborski przedstawił wszystkim obecnymw Luborzycy prezentację multimedialną, która na szerokim tle ukazywała działalność i osiągnięcia Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w okresie, jaki upłynął pomiędzy XIII a XIV edycją Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych.

Po zakończeniu prezentacji obie konkursowe komisje przystąpiły do degustacji i oceny przygotowanych potraw i nalewek. Ich pracę wszyscy obecni tego dnia w Luborzycy mogli śledzić na bieżąco na ekranach „telebimów&rdquo. Kiedy już obie komisje udały się na „zamknięte obrady”, podczas których zapaść miały ostateczne werdykty konkursowe, Goście obecni w Luborzycy mogli obejrzeć przygotowane na ten dzień występy artystyczne. Najpierw na sali gimnastycznej wystąpiła ze swoim programem dziecięco – młodzieżowa grupa taneczna z Czulic, działająca przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy, której opiekunem jest pan Kazimierz Cygan. Zaprezentowała ona publiczności znakomicie przygotowaną i wykonaną wiązankę tańców i przyśpiewek ludowych. Następnie, już na szkolnej auli wystąpił ze swoim koncertem zespół wokalno – instrumentalny „Aviacord”.


Po artystycznych występach przyszedł czas na ostateczne rozstrzygnięcia XIV Gminnego KonkursuPotraw Regionalnych. W kategorii konkursowej – „nalewki”, jury pod przewodnictwem pana Augustyna Kaczmarczyka za najlepszą nalewkę XIV Gminnego Konkursu Potraw uznało nalewkę „żytnią”, przygotowaną przez Koło Gospodyń z Dojazdowa. Fundatorem nagrody dla Pań z Dojazdowa było Centrum Kultury w Kocmyrzowie – Luborzycy. Dodatkowo pan Wicemarszałek Wojciech Kozak ufundował w tej kategorii konkursowej specjalną nagrodę, którą wyróżnione zostało KGW Goszyce za znakomite piwo „pszenne”. 
Następnie komisja oceniająca potrawy wręczyła pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestniczącym w nim Kołom Gospodyń oraz Stowarzyszeniu „Aktywna wieś Goszcza – Sadowie”. Dyplomy te były swego rodzaju dopełnieniem ufundowanych przez organizatorów Gminnego Konkursu dla wszystkich uczestników Konkursu wyróżnień finansowych. Następnie pani Barbara Kawa – Przewodnicząca tejże komisji ogłosiła zwycięzców XIV Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych w kategorii potrawy. I tak III miejsce za „ser z praski” zdobyło KGW Goszyce, dla którego specjalną nagrodę ufundował pan Marek Witas – firma „GUR – HUT”. Z kolei II miejsce za „prażuchy” komisja przyznała KGW z Łuczyc, a nagrodę dla tegoż Koła ufundował pan Artur Chromniak – firma „TERMOSZKŁO”. Natomiast główną nagrodę ufundowaną przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Kocmyrzowie i I miejsce w Konkursie zdobyło Koło Gospodyń z Maciejowic za zupę „sekulotkę”. Nagrodę KGW Maciejowice wręczyła Dyrektor Banku pani Sabina Sitko.

Tradycją Gminnego Konkursu Potraw stało się już przyznawanie przez Wójta naszej Gminy osobom,które w sposób szczególny, poprzez różnorakie formy działalności zasłużyły się w działaniach na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kocmyrzów – Luborzyca symbolicznej „Kopyści Gospodarza Gminy”.

W tym roku, z rąk pana Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „Kopyść Gospodarza Gminy” otrzymali:

    pani Małgorzata Popławska – Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego,
    pan Piotr Adamczuk – Prezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa,
    ksiądz Andrzej Orlikowski – Proboszcz parafii w Goszczy,
    pani Danuta Czernek – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie,
    pan Krzysztof Chmiel – Radny Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy