XIV Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych

W dniach 9-10 czerwca 2012 r. w Więcławicach gm. Michałowice odbyła się XIV już edycja Małopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych. Wzięło w niej udział 37 orkiestr podzielonych na trzy grupy : skład mały (do 20 muzyków) – 17 orkiestr, skład średni (21-30 muzyków) – 14 orkiestr oraz skład duży (od 31 muzyków) – 6 orkiestr. Naszą gminę reprezentowały w tym roku dwie orkiestry: Orkiestra Dęta „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic (skład mały) i Orkiestra Dęta „Kosynierzy” z Luborzycy (skład średni). Tegoroczny Konkurs w Więcławicach przyniósł znaczący sukces orkiestrze dętej „Kosynierzy” z Luborzycy, która pod batutą pana Jarosława Ignaszaka zajęła pierwsze miejsce wśród orkiestr zaliczonych do grupy średnich. Również występująca w kategorii orkiestr małych orkiestra OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka” (dyrygent pan Czesław Chećko) otrzymała za swój występ specjalne wyróżnienie od konkursowego jury, w skład którego wchodzili panowie: Witold Malinowski, Wacław Fular i Krzysztof Ogorzelec.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy