XXIX Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych

W piątek 8 czerwca br. w Baranówce, na stadionie UKS „Ekler”, odbyły się, zorganizowane już po raz XXIX Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych pod hasłem ,,Żyj my w pokoju we wspólnej Europie”. Zgodnie z wieloletnią tradycją Igrzyska rozpoczęły się od modlitwy w kościele w Luborzycy pod przewodnictwem księdza Mieszka Ćwiertni, wikariusza parafii w Luborzycy, w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Dalsza, oficjalna część uroczystości, mająca patriotyczny charakter odbyła się pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę.
Rozpoczęło ją powitanie przybyłych Gości przez panią Agnieszkę Brodowską – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji. Wśród przybyłych na otwarcie XXIX Gminnych Igrzysk Gości obecni byli m.in.:Zastępca Wójta Gminy pan Wiesław Wójcik, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec wraz z Radnymi naszej Gminy, pan Piotr Serafin – Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Kraków, pan Krzysztof Malik – Radny Powiatu Krakowskiego, proboszczowie parafii: w Luborzycy ks. Tadeusz Majcher, Prusach ks. Bogusław Zając i Goszczy ks. Andrzej Orlikowski, Honorowy Prezes Małopolskiego Zrzeszenia LZS pan Mieczysław Nowakowski, sekretarz Małopolskiego Zrzeszenia LZS pan Józef Regulski, Prezes Zarządu Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca porucznik Michał Pociask, kapitan Mieczysław Żurek członek Zarządu Gminnego Koła ZK i BWP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją pani Anna Szymczyk – Sierak, Komendant Gminny ZOSP druh Andrzej Szwajca, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach – komisarz Marek Kyzioł, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie pani Anna Kurowska, Prezes Koła Pszczelarzy pan Piotr Dominikowski, dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy.
Po uroczystym powitaniu, krótki rys historyczny, poświęcony historii walki mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca o Niepodległą Polską, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń okresu „Wielkiej Wojny” 1914 – 1918, której finałem było odzyskanie Niepodległości przez Polskę, po 123 latach zaborów przedstawił zebranym Jerzy St. Kozik. Następnie głos zabrał Zastępca Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Wiesław Wójcik, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę patriotyzmu w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, a także złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych Igrzysk, mających wymiar nie tylko sportowy ale przede wszystkim patriotyczny. Szczególne podziękowania pan W. Wójcik skierował do pana profesora Eligiusza Madejskiego, za Jego wieloletnie zaangażowanie w organizację, tej jakże ważnej dla naszej gminy imprezy. Po zakończonym wystąpieniu Zastępcy Wójta pana Wiesława Wójcika oficer Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego odczytał „Apel Pamięci Oręża Polskiego” dla uczczenia pamięci poległych powstańców, partyzantów, żołnierzy oraz pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Swoistym uzupełnieniem „Apelu Pamięci” był odczytany przez uczennicę S.P. w Luborzycy Aleksandrę Łach „Apel Pokoju”, po którym w asyście żołnierzy Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego złożone zostały przez uczestników uroczystości symboliczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę. Pochodnie z ogniem olimpijskim, zapalonym od symbolicznego znicza usytuowanego pod luborzyckim Pomnikiem, na stadion sportowy w Baranówce, przeniósł jeden z uczestników Igrzysk, reprezentant Szkoły Podstawowej w Luborzycy Mateusz Sroka.
Sportową część Igrzysk, na boisku sportowym w Baranówce, rozpoczęło uroczyste wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej oraz zapalenie znicza. Po zakończeniu tej uroczystej ceremonii głos zabrał pomysłodawca i organizator Gminnych Igrzysk Szkół Podstawowych pan profesor Eligiusz Madejski. Po zakończeniu Jego wystąpienia nastąpiła uroczystość uhonorowania odznaczeniami osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju sportu w naszym lokalnym środowisku m.in. poprzez aktywny udział w przygotowaniu Gminnych Igrzysk Sportowych. I tak „Brązową Odznaką Honorową LZS wyróżniono: panią Annę Tomczyk, panią Jolantę Stefańską, panią Marzenę Niedbałę, panią Marlenę Krzyżanowską, panią Grażynę Chmiel oraz panią Annę Scheib.
W dalszej części Igrzysk ich uczestnicy oraz zaproszeni Goście mogli obejrzeć specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny. Ostatnim akordem oficjalnej części imprezy było wystąpienie, a następnie uroczyste otwarcie XXIX Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych przez Zastępcę Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Wiesława Wójcika.
Po zakończeniu części oficjalnej Igrzysk rozpoczęła się najważniejsza dla młodych zawodników sportowa rywalizacja. Na boisku w Baranówce uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy rywalizowali w takich dyscyplinach jak: bieg krótki na 60 m (chłopcy i dziewczęta), biegi przełajowe (400 m dziewczęta i 600 m chłopcy), biegi sztafetowe, biegi „po kopercie”, skok w dal, rzuty piłką lekarską. Ponadto rozegrany został tradycyjny już Turniej Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Ostatecznie w klasyfikacji generalnej XXIX Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyły:

I miejsce – Szkoła Podstawowa Luborzyca
II miejsce – Szkoła Podstawowa Goszyce
III miejsce – Szkoła Podstawowa Łuczyce

Indywidualnie zwycięzcami poszczególnych konkurencji zostali: bieg przełajowy 400 m. dziewcząt:Julia Brzeska – S.P. Luborzyca, bieg przełajowy 600 m chłopcy: Mateusz Sroka – S.P. Luborzyca, rzut piłką lekarską dziewcząt: Barbara Bielecka – S.P. Luborzyca, rzut piłką lekarską chłopców:Wojciech Małczyk – S.P. Pietrzejowice, bieg sztafetowy dziewcząt: S. P Luborzyca, bieg sztafetowy chłopców: S.P. Luborzyca, skok w dal dziewcząt: Natalia Warchoł – S.P. Goszyce, skok w dal chłopców: Bartłomiej Dzieża – S.P. Goszyce, bieg „po kopercie” dziewcząt: Wiktoria Styczeń – S.P. Luborzyca, bieg „po kopercie” chłopców: Artur Władyka – S.P. Luborzyca, bieg na 60 m dziewcząt: Dominika Czekaj – S.P. Łuczyce, bieg na 60 m chłopców: Kacper Gadowski – S.P. Prusy. W Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Luborzycy, wyprzedzając drużyny S.P. Goszcza (II miejsce) i S.P. Goszyce (III miejsce).
Po zakończonych zmaganiach sportowców rozdane zostały puchary dla wszystkich szkół biorących udział w zawodach oraz medale i dyplomy dla najlepszych sportowców, zwycięzców poszczególnych konkurencji. Nagrodami rzeczowymi uhonorowani zostali także zdobywcy czwartych miejsc, dla których nagrody ufundował an płk. Bolesław Wiss, któremu organizatorzy składają w tym miejscu serdeczne podziękowania.

tekst: Jerzy St. Kozik

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy