ZABAWY PRZY MUZYCE

W drugim tygodniu ferii, 3 i 4 lutego, zajęcia muzyczne dla dzieci prowadziła Barbara Hawling, ucząca w naszym Centrum Kultury gry na instrumentach klawiszowych. Zawierały one, w formie zabaw przy muzyce, elementy rytmiki – systemu umuzykalniającego stworzonego przez E.Jaquesa Dalcroz'a, który łączy w sobie taniec, śpiew, improwizację ruchową, grę na instrumentach i ma wpływ na umuzykalnienie dzieci pozwalając wykształcić u nich koordynację ruchową, poczucie rytmu, poprawić pamięć słuchową i ruchową, uczy poznawania cech dźwięku (wysokości, czasu trwania), różnic dynamicznych i agogicznych. Tak więc było rozpoznawanie motywów rytmiczno-melodycznych, reagowanie na sygnały dźwiękowe, taktowanie, realizacja ruchem wartości rytmicznych oraz wartości nutowych, orientacja w przestrzeni, reagowanie na zmiany tempa, dynamiki, wysokości dźwięków, kanon rytmiczny, praca z rytmem w grupie. Dzieci poznały tez pewne elementy emisji głosu ucząc się jak przygotować własny aparat głosu do prawidłowej pracy czyli w tym przypadku śpiewu – pobudzenie rezonatorów i „rozgrzewka” części ciała biorących udział w wydobyciu głosu, praca z oddechem, ćwiczenia dykcyjne i następnie wykorzystanie ich w nauce kanonów. Nie mogło również zabraknąć aktywnego słuchania muzyki, bardzo lubianego przez dzieci, a mianowicie odtwarzanie przebiegu muzycznego słuchanego utworu za pomocą ruchów ciała, gestodźwięków i wykorzystania instrumentów perkusyjnych.

Dodatkową atrakcją było oglądanie pianina „od wewnątrz”. Zobaczenie jaki mechanizm mieści się pomiędzy klawiszem, a młoteczkiem uderzającym w strunę oraz poznanie i zobaczenie na własne oczy zasady działania trzech pedałów nie zdarza się codziennie i z pewnością utkwi na długo w pamięci zachwyconych uczestników tych zajęć.

Miarą zainteresowania i zadowolenia dzieci zajęciami były pytania o następny termin takich muzycznych spotkań…..a więc do następnego razu!

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy