ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I PLASTYCZNE

Zapraszamy młodzież w wieku 12-15 lat, do udziału w zajęciach rozwijających rysunek odręczny(szkice z wyobraźni, martwa natura, praca nad światłem i cieniem).Zajęcia miałyby na celu ukierunkowanie młodzieży (lubiącej pracę ołówkiem) w prawidłowym spostrzeganiu natury, planu, światłocienia i proporcji.

Możliwość rozwijania propozycji podanych przez młodzież.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 666 950 603

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy