Zajęcia taneczne w Centrum Kultury i Promocji

Od września ponownie zapraszamy na zajęcia taneczne w  Centrum Kultury i Promocji. To już czwarty rok, kiedy młodych tancerzy prowadzić będzie instruktor Jana Šedová.

W ramach zajęć ćwiczące dziewczynki i chłopcy podzieleni są na trzy zespoły taneczne.

Zajęcia będą odbywały się w Centrum Kultury i Promocji w każdy czwartek w godzinach: 15.15-16.30 (Żelki), 16.30-17.15 (Kangurki) i 17.20-18.20 (Nutki)

 

Najmłodsze dzieci w wieku 5-6 lat tworzą zespół Kangurki. Ich zajęcia trwają 45 minut i obejmują ruchowo-taneczne ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i koordynację ruchową. Kangurki w formie zabawy uczą się podstawowych kroków tanecznych, ale również mają przestrzeń do własnych improwizacji. Ważną częścią zajęć jest tworzenie krótkich etiud tanecznych, która to część uczy najmłodsze dzieci odrobiny dyscypliny, przydatnej również na co dzień.

Dwie starsze wiekowo grupy to Nutki (7-9 lat) oraz Żelki (powyżej 10 lat). Dzieci tworzące te grupy zapoznają się z elementami różnych stylów tanecznych, takich jak taniec jazzowy oraz hip-hop, a także z podstawami technicznymi tańca klasycznego i współczesnego. Zajęcia te dają młodym tancerzom możliwość doskonalenia pamięci i koncentracji, polepszania sprawności fizycznej, rozwijania umiętności pracy w grupie, a także pomagają zyskać pewność siebie przydatną na scenie, ale też w przyszłym, prywatnym życiu,.

Uczestniczące w zajęciach dzieci mają w trakcie roku szkolnego okazję prezentować swoje własne postępy oraz wyniki zespołowej pracy na koncertach organizowanych przez gminne Centrum Kultury i Promocji. Co roku także wzbogacają swoimi występami progam uroczystości „Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Wszystkich chętnych do kontynuowania oraz rozpoczęcia zabawy z tańcem zapraszamy na zapisy w czwartek 5 września o godzinie 17.30. Warto, bo zajęcia taneczne stwarzają dzieciom warunki do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności bez konieczności czasochłonnego dojeżdżania do Krakowa.

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy