ANGIELSKI

Zajęcia językowe dla dzieci od 4 roku życia oraz młodzieży. Kursanci przydzielani są do grup
pod kątem wiekowym oraz językowym.
Zajęcia  mają charakter rozwijający oraz wyrównujący braki językowe. W najmłodszych grupach zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę TPR, a przyswajanie języka odbywa się poprzez ruch, muzykę i zabawę. Natomiast wśród dzieci starszych i młodzieży nauka przebiega w sposób twórczy, budowane są skojarzenia, a gramatyka staje się łatwa i przyjemna.

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Nowy rok kursowy rusza w połowie września. Do poszczególnych grup językowych można dopisać się w ciągu całego roku kursowego, jeżeli są wolne miejsca.

Zajęcia obywają się 2 x w tygodniu i mają charakter rozwijający oraz wyrównujący braki
językowe. W najmłodszych grupach zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę TPR, a
przyswajanie języka odbywa się poprzez ruch, muzykę i zabawę. Natomiast wśród dzieci
starszych i młodzieży nauka przebiega w sposób twórczy, budowane są skojarzenia, a
gramatyka staje się łatwa i przyjemna.

Płatne u prowadzącego. Koszt zajęć zależy od ilości osób w danej grupie językowej oraz czasu trwania jednostki lekcyjnej

Prowadząca: mgr Dagmara Kruczek – absolwentka anglistyki i pedagogiki.
ck.jezyki@gmail.com
tel. 730 700 814 (prosimy dzwonić w godzinach dopołudniowych)

Partnerzy CKiP

Formularz kontaktowy